Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật

03/05/2018 - 20:42

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu về hệ sinh thái gò, đồi ngầm ven biển

TTH - Đề tài “Đánh giá tiềm năng nguồn lợi và bảo tồn hệ sinh thái gò, đồi ngầm vùng biển ven bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế”, do Viện Tài nguyên và Môi trường biển thực hiện đã được Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu vào sáng 3/5.

Đề tài đánh giá các đặc trưng cơ bản về môi trường, bản chất hệ sinh thái và nguồn lợi của hệ sinh thái gò, đồi ngầm; đồng thời, đề xuất giải pháp khai thác hợp lý và bảo vệ hệ sinh thái này. Sau hai năm thực hiện, đề tài đạt được những kết quả nổi bật: đánh giá nguồn gốc hình thành các gò, đồi ngầm vùng biển Thừa Thiên Huế; lập hồ sơ phân bố các gò, đồi ngầm ven bờ; đưa ra bộ số liệu mới và khá toàn diện về hiện trạng đa dạng sinh học ở ba khu vực trọng điểm phân bố gò, đồi ngầm; đánh giá được mối cân bằng trong nội tại của hệ sinh thái; bước đầu đánh giá trữ lượng, khả năng khai thác nguồn lợi, lượng giá trị của hệ sinh thái... Đây là đề tài đầu tiên nghiên cứu về nguồn lợi và bảo tồn hệ sinh thái gò, đồi ngầm ở vùng biển Thừa Thiên Huế và được Hội đồng đánh giá cao về giá trị khoa học mà đề tài đóng góp.

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP