Kinh tế Khoa học - công nghệ

12/10/2018 - 20:55

Nghiệm thu đề tài về tài nguyên sinh vật

TTH - Chiều 12/10, đề tài “Đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật ở tỉnh Thừa Thiên Huế” do Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế thực hiện đã được Hội đồng KHCN nghiệm thu kết quả.

Qua 24 tháng thực hiện, các tác giả của đề tài đã thống kê đầy đủ danh mục thành phần loài động vật, thực vật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; đánh giá được hiện trạng về tài nguyên sinh vật cũng như các loài động vật, thực vật có giá trị quý hiếm, đặc hữu trên địa bàn toàn tỉnh và đưa ra các nhóm giải pháp quản lý, bảo vệ. Đề tài cũng đã xây dựng được cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật của tỉnh, góp phần tăng cường nhận thức, năng lực quản lý, quy hoạch, khai thác bền vững, truy vấn, cập nhật, bổ sung và bảo tồn tài nguyên sinh vật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bằng phần mềm WebGIS.

Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự đóng góp công trình, nhất là việc cung cấp những thông tin về thành phần các loài động, thực vật, các loài nấm trên địa bàn tỉnh. Kết quả của đề tài giúp cho các cơ quan quản lý có cơ sở để đánh giá lại nguồn lợi kinh tế một cách chi tiết, có biện pháp bảo tồn hữu hiệu và phát triển bền vững những nguồn tài nguyên đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thành Nhân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP