Kinh tế Khoa học - công nghệ

30/10/2018 - 10:43

Nghiệm thu đề tài về tiêu chuẩn trên môi trường mạng

TTH.VN - Sáng 30/10, đề tài “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trên môi trường mạng tại một số cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” do Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh chủ trì thực hiện đã được Hội đồng KHCN nghiệm thu kết quả.

ThS. Trần Quốc Thắng, chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả trước Hội đồng nghiệm thu

Sau một thời gian triển khai thực hiện việc xây dựng, quy trình hóa tất cả các thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 192 cơ quan hành chính Nhà nước (HCNN) công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008. Song, thực tế việc áp dụng xuất hiện các khó khăn như, thiếu nhân lực thực hiện; thông tin kiểm soát hoàn toàn thủ công; hệ thống tài liệu, hồ sơ triển khai ISO tương đối nhiều; cán bộ phụ trách ISO thường xuyên thay đổi…

Bằng việc khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng nhóm tác giả của đề tài đã đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề bất cập liên quan đến việc áp dụng ISO trong các cơ quan HCNN phù hợp với đặc trưng và yêu cầu của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự đóng góp của công trình nghiên cứu, đặc biệt là việc đưa vào áp dụng thực tiễn. Kết quả của đề tài đã cung cấp nền tảng lý thuyết về xây dựng mô hình ISO điện tử cũng như giúp các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh áp dụng hệ thống ISO điện tử thay thế hệ thống ISO thủ công.

Tin, ảnh: Thành Nhân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP