Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

29/09/2022 - 20:21

Nghiệm thu dự án "Tạo lập, bảo hộ và quảng bá nhãn hiệu tập thể Ruốc Huế"

TTH.VN - Chiều 29/9, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện dự án (DA) KH&CN "Tạo lập, bảo hộ và quảng bá nhãn hiệu tập thể Ruốc Huế" do Quỹ Phát triển KH&CN tài trợ. DA do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh chủ trì thực hiện.

DA thực hiện góp phần giúp các hộ sản xuất kinh doanh tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ thương hiệu và nâng cao giá trị cho sản phẩm; mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ứng dụng thiết bị công nghệ vào quy trình sản xuất ruốc Huế ở Phú Thuận, Phú Vang

Triển khai thực hiện từ tháng 5/2021 đến nay, DA đã tiến hành điều tra, khảo sát hiện trạng sản xuất - kinh doanh và nhu cầu sử dụng nhãn hiệu tập thể "Ruốc Huế" tại các hộ sản xuất, kinh doanh ruốc trên địa bàn huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc. Đơn vị thực hiện DA đã xây dựng bộ hồ sơ, chuẩn bị nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể (NHTT) "Ruốc Huế"; thiết kế và xây dựng hệ thống dấu hiệu nhận diện NHTT "Ruốc Huế; lập sơ đồ tương ứng với vùng sản xuất chế biến sản phẩm ruốc Huế; đề xuất mô hình tổ chức, quản lý và sử dụng NHTT.

TS. Hồ Thắng, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài đánh giá, đề tài đáp ứng một số nội dung và mục tiêu đã được phê duyệt giao đơn vị thực hiện năm 2021. Trong đó thực hiện được 2 mục tiêu chính: tạo lập, bảo hộ được NHTT "Ruốc Huế" đáp ứng được việc kiểm soát chất lượng đầu vào và đầu ra cho sản phẩm; xây dựng được hệ thống công cụ phục vụ quản lý, sử dụng và tuyên truyền, quảng bá NHTT "Ruốc Huế".

Thông qua DA kỳ vọng xây dựng thương hiệu "Ruốc Huế", tạo quy chế và giao cho một đơn vị để quản lý nhãn hiệu này. 

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP