Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

15/04/2015 - 16:36

Nghiêm túc, chu đáo

TTH -
Các đại hội điểm của Đảng bộ Biên phòng tỉnh đã diễn ra đúng quy trình, bảo đảm chất lượng và cơ cấu nhân sự, là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo.

Đại hội điểm Đảng bộ Đồn Biên phòng của khẩu Cảng Chân Mây

Với 19 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, gồm 11 đảng bộ và 8 chi bộ cơ sở, Đảng bộ Biên phòng tỉnh được Tỉnh ủy chọn làm đơn vị điểm tổ chức đại hội cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến nay, Đảng bộ Biên phòng tỉnh đã cơ bản thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho đại hội. Cơ cấu Ban chấp hành Đảng bộ Biên phòng tỉnh khóa mới gồm 17 đồng chí, Ban Thường vụ 5 đồng chí. Dự kiến đại hội diễn ra vào tháng 6/2015.

Được chọn là một trong ba đơn vị đại hội điểm, ngay sau khi có kế hoạch của Đảng uỷ Biên phòng tỉnh, Đảng uỷ Phòng Tham mưu đã tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản về chỉ đạo đại hội của cấp trên đến tất cả cán bộ, đảng viên và xây dựng kế hoạch triển khai ở cấp mình, nhanh chóng thành lập tiểu ban văn kiện. “Ngoài việc tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2010-2015, báo cáo còn phải làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, đề ra được nhiệm vụ trọng tâm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm để tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Do vậy, ý kiến đóng góp của đảng viên, các chi bộ cơ sở rất quan trọng”, thượng tá Đặng Đình Liêu, Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu cho biết. Theo đó, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các chi bộ đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể phù hợp cần tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ đến...

Nét mới là đại hội lần này tổ chức bầu trực tiếp Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao. Vì vậy, công tác nhân sự ở các đơn vị được chọn đại hội điểm được chuẩn bị kỹ, đúng quy trình, căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ và quy hoạch cán bộ; tổ chức lấy ý kiến của các chi bộ, đại diện các tổ chức đoàn thể.
Theo Đại tá Lê Văn Nguyên, Chính ủy BĐBP tỉnh, các cấp ủy Đảng đã có sự chuẩn bị cho đại hội chu đáo về mọi mặt, không xem nhẹ khâu nào từ nội dung văn kiện, quy trình nhân sự đến công tác tuyên truyền... Các đơn vị đại hội điểm tổ chức thực hiện đầy đủ nội dung yêu cầu theo Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Biên phòng và Đảng ủy BĐBP tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tiến hành đại hội điểm cũng bộc lộ một số hạn chế cần rút kinh nghiệm, như: Báo cáo chính trị có nội dung đánh giá chưa toàn diện; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành còn thiên về việc đánh giá những việc làm được, chưa làm đựơc mà chưa đi sâu làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm và hướng khắc phục. Việc thảo luận văn kiện của Trung ương có nội dung còn thiếu chiều sâu; công tác của tổ giúp việc có mặt chưa quán xuyến hết, đặc biệt là kiểm tra các tài liệu, phương tiện đảm bảo cho cả quá trình đại hội.
Tại buổi rút kinh nghiệm sau các đại hội điểm của Đảng uỷ Biên phòng tỉnh mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, cấp ủy cơ sở cần tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu quán triệt nghiêm túc chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp. Trong đó nhấn mạnh những nội dung đổi mới, nhằm xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên. Văn kiện đại hội cần đánh giá đúng mức độ hoàn thành, chỉ ra hạn chế, yếu kém; huy động được sự đóng góp ý kiến của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Có như vậy những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra mới cụ thể với thực tế của đơn vị. Để việc bầu cử đạt kết quả tốt, các cấp uỷ phải làm tốt công tác nhân sự đại hội theo đúng nguyên tắc, quy trình hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo cơ cấu hợp lý, dân chủ, công khai. Chú trọng chỉ đạo công tác tư tưởng, xây dựng trách nhiệm chính trị cho đảng viên trong quá trình bầu cử; nắm vững thủ tục, phương pháp, cách tiến hành bầu cử, dự kiến các tình huống và cách xử lý để bầu cử đạt kết quả tốt. Đây chính là yếu tố hàng đầu tạo nên thành công của đại hội. 
 

Bài, ảnh: Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP