Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

06/04/2022 - 15:51

Nghiêm túc kiểm điểm tổ chức Đảng và đảng viên sai phạm

TTH - Một số tổ chức Đảng và đảng viên ở TX. Hương Thủy đã bị kỷ luật do sai phạm. Đó là thông báo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tại kỳ họp 18 và 19.

Khiển trách tập thể và cá nhân

Theo đó, khiển trách Chi bộ Phòng Kinh tế TX. Hương Thủy, nhiệm kỳ 2017 – 2020 do vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, chậm ban hành Quy chế làm việc; chưa đưa nội dung lãnh đạo công tác tham mưu phê duyệt các phương án xây dựng trang trại, cải tạo đất vào sinh hoạt Chi bộ để bàn bạc, lấy ý kiến.

Chi bộ này chưa ban hành nghị quyết chuyên đề trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, để xảy ra sai phạm trong việc Phòng Kinh tế tham mưu UBND TX ban hành một số quyết định phê duyệt và điều chỉnh các phương án xây dựng trang trại và cải tạo đất trên địa bàn.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Dương Văn Chính, Thị ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Thị ủy Hương Thủy, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng Kinh tế TX. Hương Thủy, do vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, chậm triển khai việc xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Chi bộ, nội dung sinh hoạt của Chi bộ chưa đầy đủ, chưa đảm bảo sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Phòng Kinh tế; thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo quản lý; thiếu kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để xảy ra những khuyết điểm, sai phạm trong việc tham mưu UBND TX ban hành các quyết định phê duyệt và điều chỉnh một số phương án xây dựng trang trại, cải tạo đất trên địa bàn.

Nội dung tố cáo là đúng

Xem xét kết quả giải quyết tố cáo ông Nguyễn Đắc Tập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thị ủy Hương Thủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy và ông Đỗ Văn Duy, đảng viên, công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Dương Hòa, công chức biệt phái của Phòng Tài nguyên và Môi trường TX. Hương Thủy, nguyên công chức địa chính xã Thủy Bằng (TX. Hương Thủy – nay là TP. Huế).

Nội dung tố cáo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thí đối với thửa đất 202, tờ bản đồ số 10, diện tích 3.850,6m2 ở thôn Châu Chữ, xã Thủy Bằng sai đối tượng.

Sau khi xem xét báo cáo của Đoàn kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Nội dung tố cáo trên là đúng, những vi phạm mà đoàn kiểm tra chỉ ra đối với ông Đỗ Văn Duy là rất nghiêm trọng; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân; gây khó khăn đến công tác quản lý, điều hành của Nhà nước trên lĩnh vực quản lý đất đai, làm nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện trên địa bàn xã Thủy Bằng.

Trước đó, năm 2012, ông Đỗ Văn Duy đã bị xử lý kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền do cố ý vi phạm trong việc tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng ông Duy thiếu tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, tiếp tục tái phạm, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Do đó, cần có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh với ông Duy đúng với tính chất, mức độ sai phạm (cao hơn mức tự nhận cảnh cáo) và chỉ đạo bố trí công việc khác không liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai.

Đối với ông Nguyễn Đắc Tập, UBKT Tỉnh ủy đề nghị nghiêm túc kiểm điểm bản thân; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan khắc phục hậu quả trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng sử dụng. Đồng thời, xem xét, kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến những sai phạm trên.

Liên quan đến thửa đất 202, tờ bản đồ số 10, diện tích 3.850,6m2 tại thôn Châu Chữ, xã Thủy Bằng nay đã sáp nhập vào địa bàn TP. Huế, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Huế chỉ đạo UBND TP. Huế khi tiếp nhận các giao dịch liên quan đến thửa đất trên, cần lưu ý cách giải quyết, xử lý đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, sau khi xem xét báo cáo của Đoàn kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, về cơ bản, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Quảng Điền đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế cần phải khắc phục.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Quảng Điền phát huy những ưu điểm và kết quả đạt được, nghiêm túc tiếp thu và có kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được nêu ra.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP