Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

22/03/2017 - 10:45

Nghiêm túc, thực chất

TTH - Nghiêm túc để đi vào thực chất và hiệu quả chính là thông điệp từ Công văn số 1238/UBND – KH ngày 10/3/2017 về việc thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND tỉnh về các cuộc họp, phiên họp.

Ngoài các vấn đề rất cụ thể về việc sắp xếp thời gian để tham dự cũng như chế độ báo cáo, xin phép; để tiết kiệm thời gian và tập trung cho các vấn đề cần thảo luận...công văn này còn yêu cầu các thành viên UBND tỉnh phải chuẩn bị báo cáo tóm tắt, trình bày ngắn gọn, rõ ràng các vấn đề cơ bản của báo cáo, đề án và các vấn đề cần xin ý kiến; đồng thời phải thể hiện rõ chính kiến đối với chính các nội dung đã được thảo luận, cho ý kiến.

Ở đây, chúng tôi nhận thấy việc yêu cầu một thái độ nghiêm túc trong thực thi công vụ khi đưa ra yêu cầu về việc dự họp phải đúng thành phần được mời; có trách nhiệm phát biểu ý kiến về những vấn đề liên quan đối với các cuộc họp do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì để xử lý công việc thường xuyên. Theo tinh thần của Công văn 1238, người dự họp thay (trong điều kiện người thuộc thành phần dự họp không thể dự họp được) phải được sự đồng ý của đồng chí chủ trì, đồng thời phải có đủ thẩm quyền về chuyên môn để thay mặt lãnh đạo phát biểu về những nội dung có liên quan; sau đó báo cáo kết quả cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó.

Đây là những vấn đề đã thuộc về quy phạm. Song trong thời gian qua, quá trình thực thi cho thấy nhiều cơ quan, đơn vị đã có phần lơ là, chểnh mảng và trong nhiều trường hợp không thực sự chú ý đến vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình trong các cuộc họp này, nhất là ở vị trí và vai trò của người đứng đầu. Việc vắng mặt, hoặc dự họp không đúng thành phần đã dẫn đến nhiều khi báo cáo lên chưa rõ hoặc không đúng hướng do người dự họp không nắm chắc vấn đề; ý kiến chỉ đạo không được lĩnh hội thấu đáo đã dẫn đến những hạn chế cho công tác điều hành, hiệu quả không cao. Đấy là chưa kể phải mất thêm thời gian để giải quyết, xử lý những vấn đề của thực tiễn do không được báo cáo đúng, đủ. Điều này, mặt khác cũng cho thấy sự thiếu tôn trọng với công việc, với người điều hành và đó cũng là một thực tế không chỉ diễn ra ở cấp tỉnh mà còn ở cấp ngành, cấp huyện, thị và trong hoạt động của những cơ quan, đơn vị thực hành công vụ.

Việc yêu cầu báo cáo/người báo cáo trình bày ngắn gọn, trọng tâm chắc chắn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian lãng phí, đồng thời sẽ là điều kiện để có một không gian thảo luận tốt hơn, có vấn đề và ra vấn đề hơn. Cũng cần phải nói thêm rằng, trong khi báo cáo đã được gửi đến các thành viên dự họp nhưng do không biết tóm gọn, tập trung cho những vấn đề cốt lõi nhất và sự chậm, đều đều của người đọc có khi cũng là lý do, đồng thời cũng là hệ quả cho việc chán họp, cử người đi họp thay ở một số trường hợp nào đó. Với thông điệp được đưa ra từ Công văn 1238 UBND-KH ngày 10/3 vừa qua, hy vọng việc đọc báo cáo thay vì phải đưa ra vấn đề và phân tích, lý giải nó sẽ được chấn chỉnh. Đó cũng là một cách để người đi họp phải có trách nhiệm và cả tự trọng nữa với trọng trách đã được giao cho.

Không chỉ có việc theo dõi, thống kê danh sách, lãnh đạo các đơn vị địa phương vắng mặt trong các phiên họp, cuộc họp hoặc tham dự không đúng thành phần, chúng tôi tin rằng, việc giám sát lẫn nhau và sự phản ánh của các cơ quan báo chí trong vấn đề này sẽ cùng nhau để tạo ra thay đổi.

Minh Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP