12/12/2013 - 05:17

Nghiêm túc và trách nhiệm

TTH - Để ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đổi mới phương pháp, tập trung đầu tư xây dựng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các công trình, dự án trọng điểm… tạo đà tăng trưởng đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó, tỉnh coi trọng công tác đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng. Thừa Thiên Huế quan tâm chỉ đạo triển khai học tập, tổ chức thực hiện kịp thời các kết luận, nghị quyết Trung ương 5, 6, 7 (khóa XI) gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Thừa Thiên Huế đã xây dựng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, đồng thời nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để có giải pháp, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Với những nỗ lực nêu trên, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiều địa phương đơn vị như Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà, Hương Thủy, Sở Giao thông Vận tải, Đại học Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bệnh viện Trung ương Huế… thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, phục vụ nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ chính trị khá tốt.

Trong công tác cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4, Thừa Thiên Huế rà soát, sàng lọc từ khâu quy hoạch, bổ sung, luân chuyển; coi trọng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ… Việc triển khai thực hiện NQTƯ 4 ở Thừa Thiên Huế có tác động tích cực thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp vững mạnh.

Để thực hiện Nghị quyết TƯ 4 đạt hiệu quả sâu sắc hơn, thiết thực hơn, trong các buổi làm việc với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình nhấn mạnh, cần nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào những tồn tại để tìm ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục triệt để. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần làm rõ những yếu kém, hạn chế của các cá nhân, tập thể liên quan đến những vấn đề nổi cộm nhằm đề ra chương trình khắc phục để vươn lên. Tránh tình trạng giải trình các ý kiến đóng góp, biện pháp khắc phục sửa chữa yếu kém chung chung. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tự giác, trung thực tự phê bình trước tập thể, nghiêm túc, gương mẫu trong chỉ đạo, điều hành, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Một tồn tại cần làm rõ trong việc thực hiện NQTƯ 4 là lãnh đạo một số cơ quan chưa chú trọng nhận diện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; còn nặng về kiểm điểm nhiệm vụ chuyên môn. Sức chiến đấu trong sinh hoạt Đảng chưa đạt yêu cầu, vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng chưa được thể hiện rõ.

Từ những gì đã đạt được, cần tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân những quan điểm, mục tiêu, phương châm và nhóm giải pháp để tiếp tục thực hiện NQTƯ 4, gắn với triển khai thực hiện tốt các NQ, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Cấp ủy các cấp cần coi trọng kỷ luật của Đảng, xử lý nghiêm và kỷ luật thích đáng những cán bộ, đảng viên sai phạm. Có như vậy mới kiện toàn tổ chức Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trước yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Hiện nay, các tổ chức cơ sở Đảng đang tiến hành kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức Đảng. Căn cứ hướng dẫn số 22 HD/BTCTW, Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức Đảng cụ thể hóa thực hiện ở cấp mình, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo cấp dưới tiến hành kiểm điểm đúng yêu cầu, nghiêm túc, trách nhiệm, gắn với việc thực hiện NQTƯ 4, khóa XI về xây dựng Đảng trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị. Cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần cầu tiến, nghiêm khắc tự phê bình, đề ra hướng sửa chữa khuyết điểm, sai lầm, tự mình rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, hòa mình với nhân dân theo lời Bác Hồ dạy, góp phần khôi phục lòng tin của nhân dân.

Một việc làm thiết thực trong thực hiện NQTƯ 4 và công tác kiểm điểm trong năm 2013 là UBKT các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng Đảng giúp các cấp ủy kiểm tra, giám sát, theo dõi việc khắc phục sửa chữa khuyết điểm tồn tại sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTƯ 4 của các tổ chức Đảng. Qua đó chỉ ra những hạn chế, yếu kém nhằm giúp cấp ủy các cấp đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo hiệu quả mới.

Chiến Hữu - Văn Thanh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP