Giáo dục Tin tức giáo dục

24/07/2021 - 14:01

Nghiên cứu giáo dục văn hóa Huế cho học sinh phổ thông

TTH.VN - Đây là đề tài khoa học được Sở Khoa học và Công nghệ đặt hàng cho Trường đại học Sư phạm Huế thực hiện vào sáng 24/7.

Đại diện chủ nhiệm đề tài báo cáo thuyết minh sáng 24/7

Đề tài do PGS.TS Trần Văn Hiếu làm chủ nhiệm, cùng các đồng sự tại Trường đại học Sư phạm Huế triển khai thực hiện thời gian 24 tháng (8/2021-7/2023), với kinh phí hơn 1tỷ đồng.

Mục tiêu của đề tài là xác định hệ thống giá trị văn hóa Huế; xây dựng lý luận chung về giáo dục giá trị văn hóa Huế cho học sinh các trường phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đề tài sẽ đánh giá những đặc điểm thực trạng giáo dục giá trị văn hóa Huế cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Xây dựng mô hình/phương thức (mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp...) tổ chức các hoạt động giáo dục giá trị văn hóa Huế cho học sinh ở các trường phổ thông trên địa bàn Thừa Thiên Huế, góp phần bảo tồn di sản văn hóa Huế, xây dựng Huế trở thành thành phố di sản, thành phố Festival của Việt Nam và ASEAN.

Tin, ảnh: Song Minh   

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP