Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

20/08/2021 - 18:18

Nghiên cứu phát triển chỉ dẫn địa lý cho thanh trà Huế

TTH.VN - Đtề tài khoa học "Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Huế cho sản phẩm quả thanh trà tỉnh Thừa Thiên Huế" được Sở Khoa học và Công nghệ thành lập hội đồng tư vấn trực tuyến để tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện vào chiều 20/8. TS. Hồ Thắng, Giám đốc Sở KHCN chủ trì hội nghị.

Thanh trà là đặc sản nổi tiếng vùng Cố đô Huế

Có hai đơn vị đăng ký tham gia dự tuyển là Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Viện thổ nhưỡng Nông hóa-Hà Nội.

Mục tiêu đề tài là sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ tạo lập, quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý "Huế" cho sản phẩm quả thanh trà. Theo đó, các báo cáo thuyết minh đã nêu đầy đủ mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, dự kiến kết quả sản phẩm KHCN; khả năng ứng dụng; phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và năng lực của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài...

Hội đồng nhận định, chấm điểm các hồ sơ của hai đơn vị tham gia và chọn Viện thổ nhưỡng Nông hóa thực hiện đề tài. Dự kiến thời gian thực hiện 30 tháng (8/2021-12/2023). Đây là đơn vị đáp ứng được mục tiêu với phương pháp và cách tiếp cận phù hợp; sản phẩm dự kiến bám sát theo yêu cầu đề tài; tổ chức đăng ký tham gia có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai thực hiện...

Tin, ảnh: Minh Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP