Y tế - Sức khỏe Y tế - Sức khỏe

15/08/2019 - 14:21

Nghiên cứu thành công kỹ thuật mới trong điều trị động mạch vành

TTH.VN - Đề tài được Hội đồng Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu kết quả vào ngày 15/8 và đánh giá rất cao về tính thực tiễn.

Đề tài được nghiên cứu để xác định giá trị của phương pháp đo phân suất dự trữ lưu lượng, đồng thời xây dựng chỉ định, quy trình áp dụng kỹ thuật đo phân suất dự trữ lưu lượng trong đánh giá tổn thương hẹp động mạch vành.

Kỹ thuật đo phân suất dự trữ lưu lượng còn rất mới ở Việt Nam. Áp dụng kỹ thuật này trong can thiệp sẽ giúp đánh giá chính xác hơn hậu quả về chức năng tổn thương động mạch vành, nhất là những tổn thương mức độ trung gian.

Các thành viên của Hội đồng Nghiệm thu đánh giá rất cao về ý nghĩa thực tiễn của đề tài trong điều trị tổn thương hẹp động mạch vành; ứng dụng kỹ thuật cao nhưng có chi phí điều trị thấp, đem lại lợi ích nhiều mặt cho người bệnh.

  Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP