Kinh tế Thông tin thị trường

08/08/2012 - 22:00

Ngừng khai thác tuyến xe buýt miễn phí Big C - Quảng Điền

TTH - UBND tỉnh vừa có công văn đồng ý cho tạm dừng hoạt động tuyến xe buýt miễn phí Big C- Quảng Điền do Công ty Cp Espace Bussiness Huế và Công ty TNHH Quản lý Bến xe Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức.

Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị liên quan thanh lý hợp đồng, thực hiện các thủ tục ngừng khai thác tuyến và bảo quản cơ sở vật chất đã đầu tư trên tuyến. Mặt khác, UBND tỉnh cũng có công văn giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Công ty TNHH Quản lý Bến xe Thừa Thiên Huế cho sử dụng số phương tiện do tạm dừng hoạt động tuyến xe buýt miễn phí Big C- Quảng Điền để tăng cường và kéo dài tuyến xe buýt đến Khu Công nghiệp Phong Điền. Về việc đầu tư tăng số lượng xe buýt để phát triển tuyến và tăng cường tần suất các tuyến hiện có, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành đề án quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng của tỉnh nhằm xây dựng kế hoạch đầu tư phương tiện và lập đề án trình Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ đầu tư phương tiện trong năm 2012.

Khánh Thư

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP