Kinh tế Khoa học - công nghệ

24/10/2014 - 12:49

Người dân được hưởng lợi từ vùng dự án

TTH -
Qua một thời gian triển khai dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng sông Mê Công mở rộng- giai đoạn 2 (gọi tắt dự án BCC), cơ sở hạ tầng cũng như sinh kế của người dân địa phương trong vùng tham gia dự án đã có nhiều chuyển biến đáng kể.

Dự án BCC được triển khai tại 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam trong thời gian 9 năm (từ 2011 đến 2018). 

Tại Thừa Thiên Huế, dự án được triển khai ở 10 xã, gồm 2 xã Thượng Long, Thượng Quảng (Nam Đông) và 8 xã của huyện A Lưới. Sau một thời gian triển khai, ban quản lý dự án tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã gắn với hành lang bảo tồn đa dạng sinh học. Trong đó đã hoàn thành quy hoạch sử dụng đất xã Hồng Trung; tổ chức thẩm định thuyết minh báo cáo kết quả quy hoạch sử dụng đất 4 xã Hồng Vân, Hông Kim, Hồng Hạ, Hương Lâm. Các xã còn lại sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11-2014.
Dự án đang thực hiện các bước lập quy hoạch, kế hoạch phát triển rừng đến năm 2020 tại cấp xã. Theo mục tiêu dự án đưa ra, khoảng 16 nghìn ha rừng vùng lõi của hành lang đa dạng sinh học sẽ được tuần tra bảo vệ với sự tham gia của cộng đồng địa phương. Trong hợp phần này, dự án sẽ ưu tiên phục hồi rừng tự nhiên quy mô lớn với 1.600 ha, làm giàu 900 ha rừng, trồng cây lâm sản ngoài gỗ và nông lâm kết hợp 2.000 ha. Đến nay, huyện Nam Đông và A Lưới đã lập được 4 vườn ươm. Các vườn ươm này đã thực hiện gieo ươm một số loại cây phục vụ kế hoạch trồng rừng 2014 và chuẩn bị gieo ươm các loài cây bản địa phục vụ trồng rừng cho các năm tiếp theo kế hoạch dự án.
Bên cạnh các hoạt động tăng cường bảo vệ, phát triển hành lang đa dạng sinh học, dự án đã tập trung hỗ trợ cải thiện sinh kế và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ cho người dân vùng hưởng lợi. Dự án đã triển khai thí điểm 6 mô hình gia trại chăn nuôi gà thả vườn với quy mô 200 con/mô hình. Các mô hình này được người dân cũng như chính quyền địa phương ghi nhận hiệu quả góp phần cải thiện thu nhập cho các hộ nhận hỗ trợ. Dự án đã phối hợp các chính quyền địa phương và hộ tham gia tổ chức hội nghị đầu bờ để đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện mô hình để nhân rộng. Các mô hình cải tạo vườn hộ như trồng rau, trồng chuối ba lùn, cải tạo vườn tạp... cũng được thực hiện song song dưới nhiều hình thức. Thời gian tới, dự án tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất, trong đó lựa chọn các hộ gia đình nghèo, dân tộc thiểu số là những đối tượng hưởng lợi trực tiếp. Đồng thời, thông qua dịch vụ hệ sinh thái do hành lang đa dạng sinh học cung cấp, số người hưởng lợi gián tiếp sẽ là con số đáng kể.
Nằm trong kế hoạch hoạt động, dự án đang phối hợp với đơn vị thực hiện dự án cấp huyện, đoàn tư vấn Trung ương thúc đẩy triển khai thành lập Quỹ phát triển xã (CDF) càng sớm càng tốt. Khi Quỹ phát triển xã với tổng mức đầu tư khoảng 200 nghìn USD/xã đi vào vận hành sẽ giúp cộng đồng người dân tại 10 xã tham gia dự án tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ các hoạt động cải thiện sinh kế. Ngoài ra, thông qua nguồn quỹ này, tại các địa phương trong vùng dự án sẽ được xây dựng, cải tạo hệ thống nước sạch sinh hoạt, đường liên thôn, đường sản xuất, cải tạo đồng ruộng, kệnh mương, nhà cộng đồng, nhà vệ sinh hộ gia đình, đường điện, cầu qua suối...

H. Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP