Kinh tế Xây dựng - Giao thông

14/08/2015 - 18:54

Người dân tiếp cận và hưởng lợi bình đẳng

TTH - Với mong muốn Huế trở thành một thành phố thân thiện với môi trường, chiều 14/8 Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Dự án hỗ trợ kỹ thuật Chương trình Phát triển các đô thị loại 2 (đô thị xanh) tổ chức hội thảo tham vấn các nội dung về dự án. Buổi hội thảo có sự tham dự đông đủ của lãnh đạo, cán bộ UBND các phường trên địa bàn thành phố Huế và một số đơn vị liên quan.

Cây xanh là đặc trưng của đô thị Huế

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Dự án hỗ trợ kỹ thuật Chương trình Phát triển đô thị xanh được triển khai tại Thừa Thiên Huế do ADB tài trợ được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 919, ngày 6/5/2014 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 19/QB-UBND ngày 7/1/2015.

Đến nay công tác chuẩn bị cho Chương trình Phát triển đô thị xanh đi được nửa chặng đường. Dự án được ADB tài trợ nhằm mục tiêu thúc đẩy các đô thị phát triển bền vững, công bằng và có hiệu quả, có khả năng thích ứng cao trước các thảm họa thiên nhiên và hiện tượng biến đổi khí hậu. UBND tỉnh là cơ quan chủ quản dự án và Sở Kế hoạch Đầu tư là đơn vị thực hiện dự án. Dự án được giải ngân theo phương pháp “cho vay dựa trên kết quả”.

Quan tâm phát triển cây xanh ở các khu đô thị mới

Ông Trương Tấn Hòa, Phó đoàn tư vấn Dự án Phát triển thành phố xanh cho biết: “Dự án Chương trình Phát triển đô thị xanh được thực hiện ở 3 thành phố, gồm thành phố Huế (Thừa Thiên Huế), thành phố Hà Giang (Hà Giang) và thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Đối với Thừa Thiên Huế, dự án được thực hiện với kinh phí ước khoảng 60 triệu USD. Khi triển khai dự án các tư vấn phải xây dựng một chương trình truyền thông nhằm thúc đẩy sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về lợi ích của dự án. Hiện nay dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng, sau đó trình Chính phủ phê duyệt. Năm 2016 đấu thầu, năm 2017 xây dựng, thực hiện và dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Để dự án triển khai mang lại hiệu quả, bước đầu ban quản lý dự án tổ chức hội thảo, hội nghị thông tin tham vấn các bên liên quan dựa trên việc đánh giá những tồn tại về cơ sở hạ tầng của thành phố Huế, để chỉnh trang đô thị theo mục tiêu xanh, phát triển bền vững môi trường, cạnh tranh về kinh tế và công bằng. Các đơn vị liên quan đề xuất 17 tiểu dự án chia thành 5 dự án xây dựng và cải tạo hạ tầng như: Dự án nạo vét, kè sông và hồ; thoát nước và làm vỉa hè; hệ thống cấp nước cho khu xử lý rác thải rắn Phú Sơn (Hương Thủy); dự án phát triển công viên cây xanh, vỉa hè và điện chiếu sáng; nâng cấp và mở rộng đường.

Mong muốn Huế trở thành thành phố thân thiện với môi trường, là thành phố trung tâm của văn hóa và du lịch, có đầy đủ cơ sở hạ tầng, bao gồm cả hệ thống thoát nước và mạng lưới giao thông thuận tiện, buổi hội thảo đã có nhiều ý kiến góp ý, đề xuất các dự án cần phải triển khai cụ thể hơn, sau khi xây dựng mang lại hiệu quả thiết thực, sát với thực tế.

Bên cạnh đề xuất xây dựng và cải tạo hạ tầng các dự án, công tác xây dựng năng lực cho các bên tham gia được coi là một vấn đề thiết yếu, đảm bảo cho các bên liên quan thực hiện thành công các hoạt động của dự án cũng như đảm bảo cho cộng đồng dân cư tham gia vào các hoạt động của dự án và tiếp cận, hưởng lợi một cách bình đẳng. Trên cơ sở tham vấn với các bên liên quan, dự án cũng thiết kế, xây dựng các kế hoạch giảm thiểu các tác động xã hội tiêu cực, xây dựng kế hoạch lồng ghép giới để đảm bảo sự tham gia và hưởng lợi bình đẳng của cả nam và nữ. Đánh giá các tác động giảm nghèo và các vẫn đề giới là một trong 8 chương trình mà tư vấn phải thực hiện để đảm bảo các địa phương vay vốn đủ năng lực và nguồn lực, tuân thủ các quy định của ADB về xã hội và giới trong quá trình triển khai dự án.

Nói rõ về Chương trình Phát triển đô thị xanh, ông Lê Đình Khánh, Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết: “Để chương trình được cộng đồng người dân tiếp cận và hưởng lợi, trước khi triển khai dự án, các hoạt động tham vấn được tiến hành ở các cấp độ khác nhau, tổ chức, địa phương khác nhau nhằm thu được những ý kiến phản hồi của người dân về dự án. Những quan tâm, lo lắng, đề xuất của người dân cũng được nghiên cứu và lồng ghép đưa vào từ giai đoạn thiết kế”.

Bài, ảnh: Thanh Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP