Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

04/04/2012 - 21:10

Người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

TTH - Bà Đặng Thị Quỳnh Nga (dược sỹ), công tác tại Công ty TNHH một thành viên Bệnh viện Đa Khoa Hoàng Viết Thắng (gọi tắt là BV HVT), địa chỉ 187 Điện Biên Phủ, Huế, có đơn gửi Báo Thừa Thiên Huế, phản ánh: Bà đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, nhưng bị BV đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), là trái pháp luật.

Sự việc

 

Bà Nga cho biết: bà công tác liên tục từ tháng 1/2008 tại BV HVT. Đến ngày 8/6/2011, bà Nguyễn Thị Quang Hiền, Giám đốc BV và bà Nga ký tiếp HĐLĐ số 49-HĐLĐ-BVHVT, với thời hạn 24 tháng, kể từ ngày 1/7/2011 đến ngày 30/6/2013. Trong suốt quá trình công tác tại BV, bà Nga không vi phạm bất kỳ trường hợp nào theo qui định tại khoản 1 Điều 38, khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động (BLLĐ). Mặt khác, bà Nga đang nuôi con nhỏ, là cháu Phan Đặng Quang Vinh, sinh ngày 8/8/2011. Nhưng, ngày 2/3/2012, bà Nguyễn Thị Quang Hiền lại ký quyết định số 29/QĐ-BVHVT, về việc “Chấm dứt HĐLĐ” đối với bà Nga kể từ ngày 5/3/2012. Bà Nga cho rằng, việc BV HVT đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với bà, là trái pháp luật, theo qui định tại Điều 38, khoản 3 Điều 39 và khoản 3 Điều 111 của BLLĐ, làm thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của người lao động (NLĐ) nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

 

Bà Nguyễn Thị Quang Hiền cho biết: Tháng 12/2011, BV có cuộc họp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và thực hiện tốt qui tắc ứng xử của người cán bộ y tế trong BV. Người nào không đáp ứng được hai yếu tố: Y đức và chấp hành đúng nội qui, qui chế của BV, thì phải cho thôi việc. Ngày 30/1/2012, bà Hiền đã chủ trì cuộc họp về vấn đề trên, đi đến thống nhất một số nội dung là: “Chấm dứt HĐLĐ với những CBCNV vi phạm kỷ luật trong thời gian qua, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc và không hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao”.

 

Đối với trường hợp bà Đặng Thị Quỳnh Nga, bà Hiền cho biết: bà Nga đã vi phạm nội qui lao động của BV. Theo bản tường trình của bà Nga (do BV cung cấp), thì ngày 20/1/2012, bà Nga đến làm việc, nhưng do không có tủ đựng đồ cá nhân, nên bà Nga đã để cặp xách vào nơi làm việc. Và, ngày 24/2/2012, bà Nga vừa đến BV làm việc, đang mượn mũ của người khác để đội, thì bị nhắc nhở vi phạm nội qui BV “không đội mũ trong lúc làm việc”.

Khoa dược, nơi bà Nga công tác, có tờ trình lên ban giám đốc BV, giảm biên chế đối với bà Nga. Bà Hiền cho biết: “Tất cả CBCNV vi phạm nội qui qui chế của cơ quan, Giám đốc có quyền sa thải, chỉ cần báo trước 3 ngày, còn những trường hợp khác thì báo trước 30 đến 45 ngày”...

 

Trái pháp luật

 

Theo bản “Nội qui lao động” của BV HVT cung cấp - do bà Nguyễn Thị Quang Hiền ký (không có ngày tháng năm ban hành), thì còn nhiều điều trái pháp luật. Bản nội qui lao động qui định: “BV áp dụng hình thức đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau: “Không thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong HĐLĐ; vi phạm các nội qui, qui chế đã bị kỷ luật vẫn không tiến bộ; không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao; cất giữ vũ khí, chất nổ, chất ma tuý hoặc các ấn phẩm đồi truỵ trong BV; vi phạm cam kết nghĩa vụ và kế hoạch gia đình đối với cán bộ nhân viên nữ”.

Trong khi đó, khoản 1 Điều 38 BLLĐ qui định “Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong những trường hợp sau:

 

“a) NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng; b) NLĐ bị xử lý kỷ luật sa thải theo qui định tại Điều 85 của Bộ luật này; c) NLĐ làm theo HĐLĐ không xác định thời hạn, ốm đau đã điều trị 12 tháng liền, NLĐ làm theo HĐLĐ xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng ốm đau đã điều trị 6 tháng liền và NLĐ làm theo HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, ốm đau đã điều trị quá nửa thời hạn theo hợp đồng, mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khoẻ của NLĐ bình phục thì được xem xét để giao kết tiếp HĐLĐ; d) Do thiên tai hoả hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo qui định của Chính phủ mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc; d) Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động”.

 

Theo qui định tại khoản 3 điều này, thì: “Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, trừ trường hợp điểm b khoản 1 điều này, NSDLĐ phải báo cho NLĐ biết trước: ít nhất 45 ngày đối với HĐLĐ không xác định thời hạn; ít nhất 30 ngày đối với HĐLĐ xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng; và ít nhất 3 ngày đối với HĐLĐ theo mùa vụ, theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 12 tháng.

 

Tại khoản 3 Điều 39 BLLĐ qui định :”NSDLĐ không được đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp: NLĐ là nữ trong các trường hợp qui định tại khoản 3 Điều 111 của bộ luật này.

 

Khoản 3 Điều 111 qui định: “NSDLĐ không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với NLĐ nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. Trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, NLĐ nữ được tạm hoãn việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ, kéo dài thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động”.

 

Qui định nêu trên của BLLĐ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời thể hiện rõ tính nhân đạo, tôn trọng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ. Bà Đặng Thị Quỳnh Nga không vi phạm qui định nào theo khoản 1 Điều 38 BLLĐ nêu trên, đang nuôi con nhỏ mới 6 tháng 3 ngày tuổi. BV HVT đơn phương chấm dứt HĐLĐ với bà Nga, là trái với pháp luật lao động.

 

Phạm Thùy Chi

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP