Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

14/04/2021 - 08:25

Nhận diện chiêu trò chia rẽ, hạ uy tín đội ngũ lãnh đạo mới

TTH - Quốc hội kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao là một nhiệm vụ thường xuyên theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội. Thế nhưng, một số tổ chức truyền thông đã nêu những luận điệu sai trái nhằm mục đích chia rẽ, hạ uy tín, gây mất đoàn kết trong nội bộ và Nhân dân.

1. Những ngày qua, khi các phương tiện truyền thông đưa tin về việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo cao nhất của Quốc hội thì đồng thời xuất hiện nhiều thông tin xuyên tạc, cố tình nêu ra những vấn đề không đúng sự thật. Chúng cố tình xuyên tạc cho rằng, Quốc hội khóa mới chưa bầu nhưng đã “ép” bầu những lãnh đạo mới nhằm sớm loại bỏ người không cùng ê kíp. Chúng nêu giả sử nếu nhiệm kỳ tới người mới bổ nhiệm không trúng cử, phải bầu lại, gây tốn kém thời gian, tiền bạc của Nhà nước. Thâm độc, chúng cho bầu chỉ là hình thức “theo ý Đảng”, “người dân không được bầu trực tiếp”, “tứ trụ” lần này không có người miền Nam với những luận điệu mỉa mai lấy địa danh quê quán của số đồng chí chủ chốt để ám chỉ phe phái, cục bộ trong bộ máy. Trước Đại hội Đảng XIII, chúng đã đưa ra những nhận định về “tứ trụ”, lấy tiêu chí về độ tuổi, quê quán rồi phán người này, người khác được giữ chức vụ cao nhất.

 Đến nay, khi Đại hội Đảng và Quốc hội bầu các chức vụ không đúng như chúng “sắp xếp”, chúng mới bày trò la làng. Bầu, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ đã được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội. Những người đại biểu đương nhiệm được Quốc hội bầu trong nhiệm kỳ là cần thiết để sớm hoàn thiện các chức danh lãnh đạo, tạo điều kiện tiếp cận vị trí công tác. Dù là bầu ở nhiệm kỳ nào thì đại biểu Quốc hội cũng là đại diện cho cử tri cả nước, thực hiện chức năng của đại biểu Nhân dân, không có lý do gì để đưa ra phản đối. Hàng trăm đại biểu thực hiện quyền dân chủ để lựa chọn người xứng đáng, không cho phép vận động trái luật, càng không phải do Đảng “ép” phải bầu. Mặt khác, Hiến pháp quy định Đảng “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, “chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình” thì Đảng có quyền giới thiệu những người có đủ năng lực, phẩm chất cho Quốc hội bầu. Đó vừa thể hiện trách nhiệm của Đảng, vừa tôn trọng quyền dân chủ của đại biểu, không thể cho đó là áp đặt.

 Cái gọi là “bầu cử thiếu dân chủ”, “chỉ có một nhóm ở Quốc hội, không phải toàn dân bầu lên” là nhận định thiếu khách quan, xảo trá. Ngay như bầu cử ở Mỹ được xem là dân chủ, người dân trực tiếp bầu Tổng thống, nhưng không được quyền quyết định ai trúng cử. Người phán quyết cuối cùng là Cử tri đoàn (còn gọi là Đại cử tri) gồm 538 người đại diện toàn liên bang mới là những người quyết định cuối cùng.

2. Ở Việt Nam, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất có trách nhiệm bầu ra các chức danh lãnh đạo của Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ. Đại biểu Quốc hội thay mặt cho cử tri cả nước nên có trách nhiệm bầu ra các cơ quan lãnh đạo và chịu trách nhiệm về lá phiếu của mình, trách nhiệm trước Nhân dân. Những người lãnh đạo vừa được bầu với tỷ lệ phiếu gần như tuyệt đối là thể hiện sự đồng thuận cao, có sự chuẩn bị nghiêm túc của Bộ Chính trị, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chúng ta đặt tin tưởng vào sự sáng suốt của đại biểu và hy vọng vào hàng ngũ lãnh đạo mới sẽ xứng đáng với lòng tin của Nhân dân.

 Đảng ta đã nhiều lần khẳng định, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, không quy định vùng miền, địa phương trong bổ nhiệm, sắp xếp vị trí lãnh đạo. Những nhiệm kỳ trước, lãnh đạo chủ chốt được bầu có thể đúng với địa danh Bắc-Trung-Nam, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tư tưởng xuyên suốt của Đảng là bổ nhiệm người có tài và đức, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, càng không phải vì vùng miền mà sắp xếp bộ máy. Những kẻ thiển cận khi thấy Đại hội Đảng XIII và Quốc hội bầu không có người miền Nam trong 4 chức danh cao nhất rồi cho đó là thiếu khách quan, cục bộ, phe nhóm đó là sự suy diễn, cố tình tạo ra mâu thuẫn, gây mất đoàn kết trong nội bộ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Sau khi Quốc hội công bố kết quả lãnh đạo chủ chốt, các chuyên gia theo dõi chính trị, kinh tế quốc tế đánh giá cao, hết lời ca ngợi và chúc mừng Đảng, Nhà nước ta. Các tầng lớp Nhân dân hiểu được hiệu quả ở những cơ quan, địa phương từng công tác, về tầm nhìn, phẩm chất đạo đức, đặt niềm tin vào khả năng gánh vác trọng trách mà Đại hội XIII đã vạch ra. Điều quan trọng là những đồng chí đó sẽ tiếp tục phát huy hết khả năng, xứng đáng với lòng tin mà Nhân dân gửi gắm.

NGUYỄN AN HÒA

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP