Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

01/08/2016 - 18:36

Nhân rộng mô hình tiên tiến phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

TTH - UBND tỉnh vừa có kế hoạch tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2006- 2016.

Mục đích của kế hoạch này nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 10 năm qua; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm. Từ đó, đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp với thực tiễn tình hình hiện nay. Trên cơ sở đó, tổng kết để tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến; tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi và khí thế thi đua sôi nổi giữa các tập thể, cá nhân trong phong trào. Việc đánh giá, tổng kết phải được thực hiện từ cơ sở; đảm bảo đúng thực chất, thiết thực và hiệu quả.

Dự kiến UBND tỉnh sẽ xét tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2006- 2016.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP