Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

23/09/2022 - 17:20

Nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội

TTH.VN - Chiều 23/9, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, Chi bộ Cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy và Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy phối hợp tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy và Chi bộ UBKT Tỉnh ủy

Tại hội nghị, lãnh đạo các chi, đảng bộ và toàn thể các đảng viên đã nghe Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Nhân giới thiệu khái quát một số nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong đó, nhấn mạnh đến phương pháp luận và cách tiếp cận những vấn đề có tính nguyên tắc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đó là, sự kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự kế thừa và phát triển, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn; khẳng định chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam phù hợp với thực tiễn Việt Nam, phù hợp với xu thế thời đại.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy và Chi bộ UBKT Tỉnh ủy nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân hơn 92 năm qua.

Tin, ảnh: Hoàng Nguyễn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP