Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

01/08/2012 - 06:01

Nhanh và không phiền hà

TTH - Đã có 71.370 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đô thị, 110.627 hộ sử dụng đất ở nông thôn trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận (GCN). Tỷ lệ ở hai khu vực này là 90,76% và 95,80%. 132.891 giấy chứng nhận đất sản xuất nông nghiệp cũng đã được cấp cho 90.492 hộ (99%). Trong lĩnh vực này, khu vực còn chậm là đất nông nghiệp, đất cho các ban quản lý rừng phòng hộ, đất tín ngưỡng cộng đồng dân cư, các đơn vị hành chính sự nghiệp...

Do liên quan đến thủ tục thừa kế, người được hưởng di sản không thống nhất phân chia, sinh sống ở địa phương khác hoặc ở nước ngoài; một số trường hợp không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất; nhiều cá nhân, hộ gia đình không có khả năng có tiền để đóng và được cấp GCN theo quy định... là những căn nguyên của những % còn lại chưa thực hiện được việc cấp GCN mà ông Nguyễn Đình Đấu, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường đã trao đổi. Hẳn nhiên, nguyên nhân còn đến từ những yếu tố chủ quan khác, đó là tình trạng thiếu nhân lực ở văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không chỉ ở cấp huyện, thành phố mà ngay ở cấp sở; trang thiết bị còn sơ sài với yêu cầu. Một vấn đề khác cũng đã được thừa nhận, đó là việc cán bộ địa chính cấp xã nhiều nơi không chỉ làm chưa tốt mà còn gây phiền hà. Chính vì thế, để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của người dân, theo ông Nguyễn Đình Đấu, cùng với việc phải thực hiện việc tuyên truyền, rà soát và cải cách thủ tục hành chính, giao chỉ tiêu về từng xã, phường, thị trấn, tiến hành tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng về công nghệ thông tin cho đội ngũ làm công tác cấp GCN quyền sử dụng đất và công tác quản lý đất đai trên địa bàn... cũng cần phải nghĩ đến những biện pháp mạnh mẽ và chế tài mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như chuyển công tác – thậm chí cho nghỉ việc đối với những cán bộ không đảm bảo tố chất, làm mất lòng tin đối với người dân - Đây được xem là những vấn đề trọng tâm và cốt lõi bởi lẽ, một guồng máy chỉ có thể hoạt động nhịp nhàng, cho hiệu quả tốt khi và chỉ khi tất cả mọi thao tác đều phải được chuẩn hoá và đồng bộ hoá.

Đồng tình với quan điểm phải có những giải pháp rất cụ thể và quyết liệt ở lĩnh vực này, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Thiện đồng thời cũng nhấn mạnh, việc cấp GCN là quyền lợi và nghĩa vụ của người dân. Vì thế, để làm nhanh, làm đúng tiến độ việc cấp GCN quyền sử dụng đất, cần phải có sự cố gắng cả từ hai phía chính quyền và người dân trong việc giải quyết các thủ tục, vướng mắc theo hướng nhanh và không phiền hà. 
Hạnh Nhi
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP