21/04/2016 - 19:42

Nhiệt tình, thân thiện, trách nhiệm trong đón tiếp và phục vụ Festival Huế 2016

TTH - Sáng 21/4, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác phục vụ Festival Huế 2016 và các hoạt động trong dịp lễ hội.

Để góp phần tổ chức thành công Festival Huế 2016, 3 văn phòng phân công cụ thể về công tác tổ chức, lễ tân đón tiếp, phục vụ các đoàn đại biểu cấp cao và khách mời của tỉnh về dự Festival Huế 2016. Ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, 3 văn phòng cần tập trung nhiệm vụ quan trọng trước mắt là đảm bảo thực hiện tốt công tác phục vụ Festival Huế 2016 với phương châm phục vụ nhiệt tình, thân thiện, trách nhiệm, tuyệt đối không để xảy ra sai sót; những người được phân công phải bám sát nhiệm vụ, không được bỏ vị trí nhiệm vụ đã được phân công.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP