20/10/2014 - 09:39

Nhiều bài viết có cách tiếp cận độc đáo tại Hội nghị sau đại học

TTH - Ngày 19-10, Trường đại học Sư phạm - Đại học Huế tổ chức hội nghị sau đại học lần thứ hai.

Hội nghị khoa học sau đại học lần này thu hút sự quan tâm đông đảo của nhiều học viên cao học và nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại trường. Trong hơn 3 tháng thông báo hội nghị, Ban tổ chức nhận được 94 bài báo thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên; 53 bài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn; 41 bài thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục. Có 89 bài gửi đến từ học viên cao học và 5 bài từ các nghiên cứu sinh. Nhiều bài viết liên quan đến sự đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông, nhất là dạy học theo hình thức tích hợp để phát huy tính cực của học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015. Một số bài tập trung vào việc nâng cao năng lực tiếp thu và giải quyết vấn đề của người học. Nhiều bài đã thể hiện rõ tính cấp thiết, cách tiếp cận độc đáo, có giá trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP