09/07/2015 - 21:11

Nhiều chính sách hỗ trợ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số

TTH - Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại hướng dẫn thực hiện đề án “Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2014-2015” vừa được Ban Dân tộc tỉnh thông qua ngày 9/7.

Theo đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo chưa được hưởng các chính sách của Nhà nước về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt sẽ nằm trong diện được hỗ trợ. Cụ thể, mức giao diện tích đất ở cho mỗi hộ tối thiểu 200m2; định mức đất sản xuất cho mỗi hộ căn cứ theo mức bình quân chung của mỗi địa phương; những nơi còn quỹ đất sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ để cải tạo đất sản xuất; những nơi không còn đất sẽ được hỗ trợ chuyển đổi nghề tối đa 4 triệu đồng/lao động; hỗ trợ xuất khẩu lao động; giao khoán bảo vệ rừng và trồng rừng. Đối với nước sinh hoạt phân tán, hỗ trợ bình quân 1,3 triệu đồng/hộ để xây bể, đào giếng; hệ thống nước sinh hoạt tập trung hỗ trợ 1,3 tỷ đồng/công trình. 

Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP