05/06/2015 - 18:51

Nhiều Đảng bộ, Chi bộ tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

TTH - Hôm qua (5/6) các Đảng bộ: phường Thủy Xuân (TP Huế), Thanh tra tỉnh, Trung tâm BTDTCĐ Huế, Trường đại học Khoa học Huế và Chi bộ Hội LHPN TP Huế đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

* Tại Đại hội Đảng bộ phường Thủy Xuân (TP Huế), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tuy còn những khó khăn nhất định, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phường Thủy Xuân luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường Thủy Xuân quyết tâm thực hiện thắng lợi 18 chỉ tiêu chủ yếu, đề ra 4 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng; xây dựng các tổ chức đoàn thể, chính trị vững mạnh; phấn đấu Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình nhấn mạnh: Đảng bộ cần phối hợp với các đơn vị, ban, ngành tập trung xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của tỉnh. Tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, điện, đường, các thiết chế văn hóa; vận động Nhân dân thực hiện tốt các công trình xã hội hóa với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII đã đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ XII gồm 15 đồng chí.

* Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên đề, thanh tra hành chính theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật. Đảng ủy đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên xử lý thu hồi sau thanh tra đạt kết quả cao. Đại hội IX, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cần rút kinh nghiệm để hoàn thành 11 chỉ tiêu chủ yếu của giai đoạn 2015-2020. Trong đó, hàng năm tiến hành từ 1 đến 2 cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng, 8 đến 10 cuộc thanh tra hành chính; thực hiện việc tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 100% đúng theo quy định của pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh giải quyết 100% các vụ việc khiếu nại, tố cáo được UBND tỉnh giao theo đúng thời gian quy định, không để xảy ra điểm nóng...

* Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trung tâm BTDTCĐ Huế nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”; huy động hơn 334 tỷ đồng để thực hiện tu bổ hơn 40 công trình và hạng mục công trình; tổng thu ngân sách từ bán vé tham quan là 529,139 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ tới, Trung tâm BTDTCĐ Huế quyết tâm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao; trong đó, tăng nguồn thu hàng năm từ 10 đến 15%, giữ vững danh hiệu Đảng bộ và các Đảng bộ Bộ phận, các Chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan văn hóa, đơn vị xuất sắc, các đoàn thể vững mạnh, từng bước nâng cao vị thế di sản văn hóa Huế và hướng đến danh hiệu “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”.

* Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ nhà trường, công tác đào tạo đại học và sau đại học của Trường đại học Khoa học - Đại học Huế được mở rộng quy mô, nâng cao về chất lượng và số lượng. Bên cạnh các ngành đào tạo truyền thống, trường đã mở các ngành học mới đáp ứng nhu cầu xã hội. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Đến nay, Đảng bộ đã có 249 đảng viên, trong đó có 96 đảng viên nữ, 22 đảng viên sinh viên...

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường đại học Khoa học đề ra phương hướng: Từng bước xây dựng Trường đại học Khoa học phát triển theo định hướng nghiên cứu, phấn đấu đến năm 2020 xứng đáng là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, vững vàng hội nhập với các trường đại học tiên tiến trong khu vực và thế giới.

* Năm năm qua, Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ TP Huế đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Tổng số hội viên đến nay hơn 43.300, tăng hơn 7.200 hội viên so với đầu nhiệm kỳ, đạt tỷ lệ 57%. Các cấp hội có 89 câu lạc bộ phụ nữ đang sinh hoạt, tăng 45 câu lạc bộ so với trước. Chi bộ 5 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Nhiệm kỳ mới, Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ TP Huế phấn đấu thực hiện hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu: 100% cán bộ, đảng viên học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phát triển hội viên tăng 5% so với đầu nhiệm kỳ, 90% đơn vị đạt vững mạnh...

Anh Phong-Hải Huế-Đồng Văn-Ngọc Hà-Tâm Huệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP