16/12/2015 - 17:53

Nhiều mô hình Hội CCB hoạt động có hiệu quả

TTH - Ngày 16/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Quảng Điền tổng kết công tác hội năm 2015 và sơ kết 3 năm thực hiện mô hình CCB giai đoạn 2012-2015.

Ba năm qua, Hội CCB huyện Quảng Điền đã triển khai, duy trì và nhân rộng các mô hình CCB tham gia có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh. Đến nay, toàn Hội CCB huyện có 357 mô hình với nhiều loại hình hoạt động phong phú như: kinh doanh xăng dầu, mộc mỹ nghệ, tổ hợp sơ chế rau sạch, trang trại tổng hợp, VACR... thu nhập hàng năm mỗi loại mô hình đạt trung bình 80 triệu đồng trở lên....

Nguyễn Văn Hùng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP