Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

08/01/2021 - 17:01

Nhiều mô hình khuyến nông còn phân tán

TTH.VN - Chiều 8/1, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khuyến nông năm 2020 và định hướng năm 2021.

Việc tiếp cận của nông dân với các dịch vụ sản xuất, thông tin thị trường còn hạn chế

Năm 2020, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai các mô hình khuyến nông trong tất cả các lĩnh vực sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi đến nuôi trồng thủy sản ở hầu hết các địa phương trong toàn tỉnh.

Trong đó, từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông lâm của tỉnh đã triển khai 7 mô hình; nguồn kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 6 mô hình; nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) 1 mô hình và từ nguồn kinh phí của các dự án khuyến nông Trung ương 2 mô hình.

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh, các mô hình sản xuất nông nghiệp đã thực sự mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho các hộ nông dân tham gia. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động khuyến nông làm thị trường tiêu thụ các sản phẩm gặp khó khăn, giá nông sản giảm mạnh. Nhiều mô hình còn phân tán, việc tiếp cận của nông dân với các dịch vụ sản xuất, thông tin thị trường, xúc tiến thương mại chưa rộng, chưa đầy đủ để đáp ứng nhu cầu sản xuất về lâu dài…

Ông Châu Ngọc Phi, Giám đốc Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh khẳng định, trong năm 2021, chương trình khuyến nông tiếp tục bám sát các nội dung giải pháp của đề án “Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng và phát triển bền vững”; chương trình MTQG xây dựng NTM và chương trình khuyến nông tỉnh giai đoạn 2021-2025 (đang trình UBND tỉnh phê duyệt), để xây dựng các mô hình khuyến nông lâm ngư trên cơ sở phù hợp, bám sát với định hướng của ngành, địa phương và nhu cầu thực tế sản xuất.

Tin, ảnh: Hà Nguyên

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP