23/11/2016 - 10:03

Nhiều sai phạm trong quản lý vốn nhà nước của SCIC

Nhiều trường hợp cán bộ của SCIC tham gia đại diện 4 - 5 DN lớn hoặc tham gia quản trị điều hành tại nhiều DN dẫn đến khối lượng công việc nhiều nhưng năng lực cán bộ chỉ có hạn.

Ngày 22.11, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành thông báo kết luận việc chấp hành chính sách pháp luật và thực hiện nhiệm vụ đối với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Theo TTCP, SCIC được giao thực hiện việc tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương chuyển giao. Qua 6 nội dung thanh tra tại SCIC đều phát hiện nhiều vi phạm, khuyết điểm.

Đối với việc tiếp nhận, chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước của SCIC còn có nhiều tồn tại, thiếu chính xác và chậm trễ. Đáng chú ý, SCIC đã tiếp nhận Tổng công ty CP thương mại xây dựng Vietracimex khi không có quyết định của Thủ tướng, đây cũng không phải là đối tượng được chuyển giao theo quy định pháp luật.

Từ năm 2008 - 2013, SCIC đã chuyển giao lại quyền đại diện vốn nhà nước về bộ, địa phương quản lý tổng số 30 doanh nghiệp (DN) nhưng chỉ có Công ty CP Jetstar Pacific Airlines là có văn bản của Thủ tướng, còn lại là không rõ ràng. Trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN, TTCP phát hiện nhiều trường hợp đã quá tuổi nghỉ hưu.

Nhiều trường hợp cán bộ của SCIC tham gia đại diện 4 - 5 DN lớn hoặc tham gia quản trị điều hành tại nhiều DN dẫn đến khối lượng công việc nhiều nhưng năng lực cán bộ chỉ có hạn. Một số trường hợp người đại diện chưa thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ để DN vi phạm pháp luật, hoặc thực hiện các dự án đầu tư không hiệu quả dẫn đến khó thu hồi vốn...

TTCP kiến nghị SCIC cần tăng cường công tác giám sát người đại diện, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của người đại diện nhằm phát hiện các thiếu sót, yếu kém để có biện pháp ngăn chặn.

Kết thúc cuộc thanh tra, TTCP đã kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan hữu quan xử lý về kinh tế số tiền hơn 600 tỉ đồng, bao gồm các khoản tiền trích lập dự phòng trái quy định, sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp lệ, chi phí không hợp lệ, các khoản nợ thuế... Đồng thời kiến nghị các bộ, ngành, địa phương liên quan xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân được nêu trong kết luận thanh tra.

Theo Thanh niên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP