Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

26/09/2019 - 19:09

Nhiều thông tin hấp dẫn trên Báo Thừa Thiên Huế số 7710, thứ sáu, ngày 27/9/2019

TTH.VN - Trang nhất Báo Thừa Thiên Huế số 7710, thứ sáu, ngày 27/9/2019 đáng chú ý có bài viết của tác giả Hữu Phúc: “Đại học Huế hội đủ điều kiện thành Đại học Quốc gia”.

Theo tác giả bài viết, Đại học Huế đang hoàn thiện đề án phát triển Đại học Quốc gia trình bộ, ngành Trung ương để xem xét , phê duyệt. Điều mà Đại học Huế xác định khi trở thành Đại học Quốc gia là xây dựng hệ thống giáo dục hàng đầu, tác động trực tiếp đến chuyển biển kinh tế - xã hội của đất nước, khu vực miền Trung và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trang Nhất Báo Thừa Thiên Huế số 7710

Nhân hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vồn đầu tư công năm 2019, tác giả Hà Nguyên trong bài “Gỡ thắt nút phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công”. Theo tác giả, cắt vốn, chuyển vốn từ các công trình, dự án của bộ, ngành, địa phương không giải ngân được để các bộ, ngành, địa phương khác sử dụng có hiệu quả là thông điệp được đưa ra. Nội dung được đăng tải trên trang 2 (thời sự) Báo Thừa Thiên Huế số 7710.  

Trang 3 kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh giới thiệu cùng bạn đọc bài viết: Thực hiện tốt điều mong muốn của Người (của Nguyễn Văn Lưu) và Thấm nhuần lời Bác dạy (của Anh Phong). Theo tác giả Nguyễn Văn Lưu, độ lùi của thời gian đã 50 năm nhưng di chúc của Bác Hồ đến hôm nay vẫn nguyên vẹn giá trị. Chúng ta nguyện thực hiện tốt điều mong muốn của Người.   

Những cán bộ, đảng viên đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã tạo niềm tin để người dân làm theo. Họ là “đầu tàu” trong xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp. Đó là nội dung đặt ra trong bài viết nhan đề “Nông thôn mới và lòng tin của người dân” của tác giả Anh Phong. Bài đang trên trang 4 (Kinh tế).

Báo Thừa Thiên Huế số 7710 còn có các bài viết: Gỡ thẻ vàng, thời gian còn không còn nhiều (của Hoàng Minh), Thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ (của Phước Ly), Dấu ấn người đảng viên có đạo (của Minh Nguyên)…

Cũng trên Báo Thừa Thiên Huế số 7710 còn có thông tin cập nhật về tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Kính giới thiệu cùng bạn đọc!

BÁO THỪA THIÊN HUẾ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP