03/08/2016 - 05:59

KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI HƯƠNG THỦY:

Nhiều vấn đề được trả lời cụ thể

TTH - Trước khi kỳ họp thứ 2, HĐND thị xã Hương Thủy khóa VI diễn ra (ngày 26/7), nhiều hộ dân trên địa bàn tổ 19, phường Phú Bài (thôn Tân Lập cũ) rất mong mỏi được các cấp chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kiến nghị này đã được đề xuất nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

Cử tri Hương Thủy phát biểu trong cuộc tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh

Vấn đề này, UBND thị xã Hương Thủy trả lời cụ thể: Tổ 19 (nay thuộc tổ 8, phường Phú Bài) hiện còn tồn đọng 24 hồ sơ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số hồ sơ này chưa được UBND phường xác nhận do không được đo đạc trong bản đồ 299/TTg và bản đồ địa chính 2001. Vì vậy, khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, chính quyền địa phương gặp khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất của các hộ. Theo Luật Đất đai năm 2013, việc sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được xác định là hành vi lấn, chiếm. Khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người sử dụng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Cụ thể, đất sử dụng trước ngày 15/10/1993 thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất; từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất trong hạn mức. Cụ thể với các trường hợp ở tổ 19, để đảm bảo quyền lợi cho người dân, UBND thị xã đã xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để xem xét giải quyết. Ngay khi UBND tỉnh có ý kiến, UBND thị xã sẽ chỉ đạo UBND phường Phú Bài xác nhận hồ sơ để chuyển cấp có thẩm quyền xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ sử dụng.

Tương tự, kiến nghị của cử tri xã Thủy Tân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch sân bay Phú Bài, đã định cư 10 năm nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng được trả lời rõ. Vấn đề này, UBND thị xã Hương Thủy xác định Thủy Tân hiện vẫn còn 16 hộ thuộc trường hợp trên; trong đó, 7 hộ đã làm nhà ở, số còn lại thì chưa. Những hộ này được UBND xã Thủy Tân giao đất tái định cư do mở rộng sân bay năm 1998-1999 nhưng không có quyết định của cấp có thẩm quyền và thu tiền theo dạng thu ủng hộ ngân sách xã, hoặc các khoản thu khác không đúng quy định. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho người dân, đối với những hộ đã làm nhà, UBND thị xã đã chỉ đạo chính quyền Thủy Tân lập và xác nhận hồ sơ để xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định đối với trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền. Đối với 9 hộ chưa làm nhà ở, đề nghị UBND xã Thủy Tân tìm quỹ đất để lập phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, thông qua hệ thống truyền thanh của thị xã, cử tri đã được UBND thị xã trả lời trực tiếp nhiều nội dung khác liên quan đến vấn đề hệ thống điện chiếu sáng, công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng… Tại diễn đàn này, hơn 20 kiến nghị của cử tri ở các lĩnh vực (trong đó, chiếm hơn 1/3 ý kiến liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, tài nguyên và môi trường) được HĐND thị xã tổng hợp và chuyển các ban, ngành liên quan có thông tin trả lời, giải quyết sớm cho người dân.

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP