Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

10/12/2018 - 14:40

Nhìn lại mình để phấn đấu

TTH - Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND tỉnh vừa công bố, điều ấn tượng nhất là số phiếu tín nhiệm cao đạt tuyệt đối 52/52 phiếu của Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND tỉnh bầu tại Kỳ họp thứ 7, khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa được công bố sáng 7/12 là một trong những nội dung được đông đảo cử tri theo dõi. Bởi, đây là công việc cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới hoạt động của các cơ quan dân cử.

Theo Nghị quyết 85/2014/QH 13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của bản thân để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ. Căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm gồm 2 nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND tỉnh vừa công bố, điều ấn tượng nhất là số phiếu tín nhiệm cao đạt tuyệt đối 52/52 phiếu của Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu. Ấn tượng, bởi theo dõi nhiều lần lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội, HĐND tỉnh nhiệm kỳ trước và các tỉnh, thành trong cả nước, số người có số phiếu tín nhiệm cao đạt 100% rất ít. Điều này không chỉ là sự ghi nhận, đánh giá cao về nỗ lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm mà còn là điều đáng mừng trong việc xây dựng khối đoàn kết, tập trung trí tuệ, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Thứ hai, thông thường những người được lấy phiếu tín nhiệm ở khối cơ quan lập pháp (Quốc hội, các ban HĐND) thường có số phiếu tín nhiệm cao nhiều hơn so với khối cơ quan hành pháp (các bộ, sở) do ít “va chạm”, hoạt động theo tính chất tập thể, không phải là đối tượng bị chất vấn. Nhưng trong kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - một trong những đơn vị có nhiều “va chạm” với các sở, ban ngành, địa phương - có số tín nhiệm cao đứng thứ 2 (48/52 phiếu) và không có phiếu tín nhiệm thấp. Đây không chỉ là ghi nhận với cá nhân người đứng đầu, mà còn là đánh giá tích cực của các đại biểu HĐND tỉnh về nỗ lực cải cải hành chính, thu hút đầu tư và tham mưu trong đầu tư, phát triển của ngành kế hoạch - đầu tư, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước trong đầu tư phát triển.

Rất đáng mừng, một số người được lấy phiếu tín nhiệm ở nhiệm kỳ trước có số phiếu tín nhiệm cao thấp và số phiếu tín nhiệm thấp cao như Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính thì lần này đã có sự vươn lên và đều nằm ở tốp giữa. Điều này cho thấy, việc lấy phiếu tín nhiệm đã có tác dụng tích cực, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình và nỗ lực rèn luyện, phấn đấu nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động.

Với những người có số phiếu tín nhiệm cao thấp và phiếu tín nhiệm thấp cao nằm ở tốp cuối dĩ nhiên sẽ chịu nhiều áp lực. Nhưng điều này sẽ giúp họ nhìn nhận bản thân một cách khách quan, có biện pháp phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cá nhân, đơn vị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Hoàng Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP