Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

09/03/2017 - 05:41

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XII):

Nhìn thẳng vào vấn đề và đổi mới tư duy lãnh đạo

TTH - Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã và đang tích cực được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Dưới đây là ý kiến từ lãnh đạo một số đảng bộ nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ông Huỳnh Cư, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế:

Biến nghị quyết thành sức mạnh hành động

Nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Thành ủy Huế triển khai sâu rộng đến từng cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể; các cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao để biến nghị quyết sớm trở thành sức mạnh hành động, tạo sự chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, đơn vị, địa phương sớm triển khai in ấn tài liệu về 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra để niêm yết tại các trụ sở UBND phường, nơi sinh hoạt cộng đồng. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên tự nhìn vào đó để soi rọi lại bản thân mình, cố gắng phấn đấu không để xảy ra những sai phạm. Mặt khác, giúp người dân biết để tăng cường hơn nữa vai trò giám sát về tinh thần, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn thành phố.

Mỗi khi chỉ thị, nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa, tất cả các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu để thực hiện. Ngoài ra, qua thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, Thành ủy cũng cương quyết xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho thôi giữ chức vụ đối với những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và cán bộ công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển điều động không đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình...

Ông Hồ Quang Minh, Bí thư Huyện ủy Quảng Điền:

Chia nhỏ từng nhóm để thực hiện

Với cách làm linh hoạt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao trách nhiệm cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cho mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Cụ thể, mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc tự liên hệ bản thân mình xem có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ không, nếu có biểu hiện nào phải tập trung khắc phục ngay trong năm 2017.

Quá trình lãnh, chỉ đạo, điều hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đúc rút, luôn giữ vững sự đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao, thì những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, cũng không chủ quan, duy ý chí mà luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, với quyết tâm cao nhất. Muốn vậy, phải không ngừng đẩy mạnh thanh, kiểm tra, giám sát chặt chẽ những tập thể, cá nhân, để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sai phạm. Trong công việc hàng ngày, tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn nhìn thẳng vấn đề, xem cán bộ, đảng viên có xa rời quân chúng không, có đi cơ sở không; có làm việc qua loa, đại khái, nói không đi đôi với làm hay không... Từ đó, bàn giải pháp tập trung khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, tồn tại ngay. Nếu tổ chức, cá nhân nào vi phạm đều phải được xử lý nghiêm túc, không bao che, né tránh. Với tinh thần quyết tâm cao, cách làm thực tế như vậy, hy vọng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng sớm đi vào cuộc sống, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị mạnh mẽ ở Quảng Điền.

Ông Trần Duy Tuyến, TUV, Bí thư Thị ủy Hương Trà:

Tập trung đổi mới tư duy lãnh đạo

Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thị ủy Hương Trà cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) bằng việc tập trung đổi mới tư duy lãnh đạo, nhất là tư duy về kinh tế; nâng cao chất lượng các kỳ họp, chú trọng cải cách hành chính trong Đảng; vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ trương, chỉ thị, nghị quyết vào thực tiễn tại cơ sở; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở; nắm tình hình, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, đơn vị... Với tinh thần đó, Ban Thường vụ Thị ủy bắt tay ngay vào việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017. Mục tiêu đặt ra là, tập trung ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tạo bước chuyển biến rõ nét về nhận thức và tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững ổn định chính trị trong tình hình mới.

Giải pháp mà Hương Trà đặt ra là, công khai minh bạch trong giao dịch hành chính, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, sử dụng ngân sách Nhà nước, tuyển dụng công chức, viên chức... Để đạt kết quả cao, chúng tôi chỉ đạo các cơ quan chức năng của thị xã tăng cường công tác kiểm tra vấn đề nay, nhằm kịp thời chấn chỉnh, phát hiện các vi phạm, góp phần phòng ngừa tham nhũng phát sinh. Bên cạnh những xã, phường làm thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Thị ủy, UBND thị xã tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực đất đai, nhất là những xã, phường giáp ranh với TP. Huế. Trước đó, qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Hương Trà cũng đã tập trung xử lý, nay tiếp tục triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) quyết liệt hơn trong thời gian tới.

ANH PHONG (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP