Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

23/03/2020 - 14:22

Nhìn từ Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn 1

TTH - Đảng bộ Tiểu đoàn 1 thuộc Đảng bộ Trung đoàn 6 vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, đổi mới”.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đủ số lượng, có phẩm chất và năng lực lãnh đạo

Đại úy Nguyễn Danh Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 chia sẻ: Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Đảng ủy Trung đoàn 6, Đảng ủy Tiểu đoàn 1 đã tập trung quán triệt, triển khai và thực hiện một cách chu đáo, nghiêm túc. Đảng ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm và hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp. Đảng ủy đã nhanh chóng thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, đồng thời phân công trách nhiệm cho từng bộ phận rõ ràng. Công tác xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình đại hội được Đảng ủy thực hiện chặt chẽ, theo đúng chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên và thông qua Đảng ủy Trung đoàn thẩm định đúng quy định.

Trong không khí dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đại hội được các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào báo cáo chính trị để Đảng ủy Tiểu đoàn bổ sung vào phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ thời gian tới, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Thượng úy Lê Viết Hải Thuận, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 chia sẻ: Tôi đã mạnh dạn đề xuất với Đảng ủy những biện pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ huấn luyện các cấp, trong đó tập trung vào công tác bồi dưỡng, công tác truyền thụ kinh nghiệm của người chỉ huy với đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện là Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng tham gia thảo luận tại đại hội, Trung úy Hoàng Xuân Thiện, Chính trị viên Đại đội 2, Phó Bí thư Liên chi đoàn thảo luận nội dung công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng. “Từ thực tế đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ, ý thức của đoàn viên, quần chúng trong việc tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, chúng tôi đề nghị đại hội cần nâng chỉ tiêu phát triển Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025 lên cao hơn, góp phần nâng cao sức lãnh đạo cho cấp ủy, chi bộ trong lãnh đạo đơn vị”. Trung úy Hoàng Xuân Thiện chia sẻ.

Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn 1 lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định khâu đột phá “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn”. Quá trình đại hội diễn ra dân chủ, đoàn kết; 100 cán bộ, đảng viên được triệu tập tham gia đại hội đều nêu cao ý chí quyết tâm, đoàn kết thống nhất, xác định tốt nhiệm vụ; góp phần quan trọng cùng Ban chấp hành khóa mới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Trung tá Dương Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 6 nhấn mạnh: Tiểu đoàn 1 là đơn vị chủ lực của Trung đoàn 6 và Bộ CHQS tỉnh, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Đặc biệt hàng năm, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới. Đảng ủy xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì vậy chúng tôi đã kiểm tra, hướng dẫn để đảng bộ bám sát chức năng nhiệm vụ, đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu sát với thực tế đơn vị.

Bài, ảnh: Lê Sáu – Thanh Thảo

Chia sẻ bài viết
  • Tôi nhớ tiểu đoàn BB1 lắm. Những hình ảnh đời sống, và tranh tôi vẽ

    Văn chiến - Cách đây 12 tháng


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP