Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

21/12/2011 - 21:22

Những quy định liên quan việc kinh doanh dịch vụ cầm đồ có điều kiện về ANTT?

TTH - Sắp đến, tôi sẽ thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ (DVCĐ). Tuy nhiên, đây là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nên tôi muốn quý báo cho biết những quy định cụ thể đối với điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT)? Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện về ANTT và quản lý cơ sở kinh doanh của tôi ra sao? Trách nhiệm của tôi khi hoạt động ngành, nghề kinh doanh này? (Hồ Văn Dũng, trú 29 Hùng Vương, Phú Hội, Huế).

- Trả lời: Theo Thông tư 33/2010/TT-BCA ngày 5/10/2010 của Bộ Công an (CA) quy định cụ thể điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì kinh doanh DVCĐ, gồm: các hoạt động kinh doanh cho vay tiền với điều kiện người vay phải có tài sản cầm cố. Với điều 4 của thông tư này, trường hợp bạn là người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, phải có lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại điều 3 Nghị định 72/CP-NĐ ngày 30/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Bạn phải duy trì và bảo đảm thực hiện đúng các điều kiện về ANTT trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh; chấp hành quy định về trật tự, an toàn công cộng, vệ sinh môi trường và không nằm trong khu vực, địa điểm mà pháp luật cấm hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, cơ sở kinh doanh DVCĐ của bạn còn phải bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.

 

Điều 5 của thông tư nói trên còn buộc bạn nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan CA có thẩm quyền cấp GCN đủ điều kiện về ANTT. Trường hợp đề nghị cấp lại, cấp đổi GCN đủ điều kiện về ANTT, bạn chỉ cần có văn bản đề nghị nêu rõ lý do và nộp bản sao hợp lệ tài liệu liên quan đến sự cần thiết phải cấp lại, cấp đổi giấy này. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, CATP Huế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và thẩm định cấp GCN đủ điều kiện về ANTT và quản lý cơ sở của bạn. Đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh trực thuộc của các cơ sở kinh doanh của bạn có trụ sở ngoài địa điểm kinh doanh chính thì được cấp GCN đủ điều kiện về ANTT cho từng chi nhánh và cơ sở trực thuộc đó.

 

Như điều 6 của thông tư nói trên quy định, trách nhiệm cụ thể đối với ngành, nghề kinh doanh DVCĐ của bạn như sau: Khi thực hiện DVCĐ, bạn phải lập hợp đồng theo quy định. Người đến cầm đồ, thế chấp phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng để chủ cơ sở kiểm tra, đối chiếu và photocopy lưu lại tại cơ sở. Đối với những hàng hóa, tài sản cầm đồ thuộc sở hữu của người thứ ba thì người cầm đồ, thế chấp phải có giấy ủy quyền hợp lệ của chủ sở hữu. Bạn không được nhận cầm đồ đối với hàng hóa, tài sản không rõ nguồn gốc hoặc tài sản do các hành vi vi phạm pháp luật mà có. Khi nghi ngờ hàng hóa, tài sản do phạm tội mà có, bạn phải thông báo ngay với cơ quan CA có thẩm quyền kiểm tra, xử lý.

 

Vĩnh Bùi

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP