01/07/2015 - 15:11

Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ 1/7

TTH.VN - Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức; người nước ngoài được sở hữu nhà ở Việt Nam; quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng .. là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2015. 

Người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 


Theo quy định tại Luật Nhà ở có hiệu lực từ ngày 1/7,  người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam sẽ được nới lỏng hơn. 

Cụ thể, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam; Cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, có quyền được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư. 

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức 

Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2015. 

Nghị định quy định cụ thể về: đối tượng áp dụng; nguyên tắc thực hiện việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn; điều kiện để nghỉ hưu ở tuổi cao hơn; thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn. 

Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng   

Nghị định số  46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng có hiệu lực từ 1/7/2015.  

Nghị định này hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng. 

Khuyến khích phát triển vận tải hành khách bằng xe buýt 

Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 5/5/2015 có hiệu lực từ 1/7/2015  ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt như: Chính sách về quy hoạch, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; khuyến khích đầu tư phương tiện vận tải; hỗ trợ hoạt động khai thác vận tải và trợ giá cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng. 

Ảnh minh họa

  Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao.

Quy định thời hạn thăng hàm cấp tướng 

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, quy định rõ thời hạn xét thăng quân hàm cấp tướng với sĩ quan tại ngũ tối thiểu là 4 năm đối với các trường hợp sau: Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân; Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân lên Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân; Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân lên Thượng tướng, Đô đốc Hải quân; Thượng tướng, Đô đốc Hải quân lên Đại tướng. 

Sĩ quan tại ngũ xét thăng quân hàm từ cấp bậc Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân không quá 57 tuổi, trừ trường hợp có yêu cầu của Chủ tịch nước. Thủ tướng trình Chủ tịch nước phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, Chuẩn Đô đốc, Phó Đô đốc, Đô đốc Hải quân. Đối với sĩ quan cấp tá, cấp úy và nâng lương sĩ quan: trình tự, thủ tục phong, thăng, giáng, tước do Bộ trưởng Quốc phòng quy định. 

Sửa đổi quy định đối tượng cử tuyển 

Có hiệu lực thi hành từ 6/7/2015, Nghị  định  49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  134/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

Nghị định này đã sửa đổi quy định về đối tượng cử tuyển; tiếp nhận, phân công công tác cho người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp; trường hợp phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo... 

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 

Nghị định  52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật có hiệu lực từ ngày 20/7/2015. Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

Chính sách tín dụng mới phục vụ phát triển nông nghiệp 

Có hiệu lực từ 25/7/2015, Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo 8 mức, trong đó, mức cho vay tối đa là 3 tỷ đồng đối với liên hiệp hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ.  

Phụ cấp ưu đãi người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 

Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg  ngày 20/5/2015 về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu có hiệu lực từ 5/7/2015. 

Quyết định này quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp, chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi thường biểu diễn đối với công chức, viên chức được bổ nhiệm vào ngạch diễn viên làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Theo Vnmedia

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP