01/05/2015 - 15:59

Những chính sách quan trọng liên quan đến người lao động

TTH.VN - Hàng loạt chính sách quan trọng người lao động cần biết có hiệu lực trong năm 2015.

 

Cho phép áp dụng 1 số quy định mới của Luật BHXH 2014

Đó là nội dung của Thông báo 140/TB-VPCP năm 2015, cụ thể:

Nhằm tạo thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động, từ 01/04/2015, được áp dụng quy định mới về hồ sơ, thủ tục của Luật BHXH 2014.

Đồng thời, Thông báo này cũng quy định từ ngày 01/07/2015 trở đi thống nhất thực hiện một mã số doanh nghiệp duy nhất trong quan hệ, giao dịch giữa các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Hỗ trợ duy trì việc làm cho người lao động

Theo Nghị định số 28 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, có hiệu lực thi hành từ 1/5, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động với mức tối đa 1 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp làm việc theo hợp đồng đúng quy định khi bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thông qua trung tâm dịch vụ việc làm; hỗ trợ học nghề khi đáp ứng đủ các điều kiện... 

ảnh minh họa (chinhphu.vn)

Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ hưu trước tuổi

Theo Nghị định 26 của Chính phủ, quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có hiệu lực thi hành từ 1/5, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên.

Nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng thêm các chế độ cụ thể quy định tại Nghị định này như: không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; Được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định...

Ngoài ra, Nghị định nêu rõ,  cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp. Trường hợp không thể bố trí được công tác phù hợp thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định này...

Thông báo trúng tuyển trong tuyển dụng công chức

Theo Thông tư 03 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, có hiệu lực kể từ ngày 1/5, thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP