Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

20/10/2013 - 14:59

Những chuyển biến sau thực hiện Nghị quyết TW 4

TTH - Với những việc làm, hành động cụ thể nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) Đảng bộ xã Vinh Xuân (Phú Vang) có chuyển biến rõ rệt, góp phần nâng cao vai trò hạt nhân lãnh đạo ở địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Xuân vừa dẫn chúng tôi về thăm cơ sở vừa cho biết: “Đảng bộ hiện có 12 chi bộ trực thuộc, với 79 đảng viên. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4, Ban Thường vụ Đảng ủy thực sự cầu thị, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp và khẩn trương khắc phục ngay một số khuyết điểm, hạn chế. Đảng ủy đã thống nhất lựa chọn các vấn đề cấp bách và đề ra giải pháp khắc phục phù hợp để lãnh đạo giải quyết rốt ráo đối với từng lĩnh vực…”.

Trong quá trình kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy nhận thấy vấn đề về phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, công tác cải cách hành chính (CCHC)… là những vấn đề tồn tại, người dân đặc biệt quan tâm. Sau kiểm điểm, Đảng ủy xây dựng nghị quyết chuyên đề và chỉ đạo triển khai đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Anh Trần Cường, cán bộ tư pháp của xã đang đối chiếu bản sao và bản gốc các loại giấy tờ giao dịch chứng thực, bảo rằng: “Qua triển khai thực hiện Nghị quyết TW4, mỗi cán bộ đảng viên chúng tôi đã thực sự thấm nhuần tinh thần, thái độ, trách nhiệm đối với công việc được giao. Mỗi cán bộ trên cương vị công tác của mình tích cực nghiên cứu, đề xuất, tham mưu lên các cấp về quy trình thực hiện các thủ tục giao dịch nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác CCHC, tạo thuận lợi tốt nhất cho nhân dân”. Anh Phạm Đình Trí, cán bộ địa chính - xây dựng xã đang làm việc tại bộ phận “một cửa” cho biết thêm: “Từ việc đẩy mạnh công tác CCHC, đến nay Vinh Xuân đã nâng tỷ lệ hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) ở trên địa bàn xã lên 92,5%...”.

Đến chi bộ thôn Xuân Thiên Hạ, mới thấy những chuyển biến tích cực sau quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 ở địa phương này. Thôn Xuân Thiên Hạ có hơn 550 hộ, với gần 2.700 nhân khẩu. Đây là địa bàn có nhiều cơ sở nghề mộc sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống đạt chất lượng cao, doanh thu hàng nằm ước đạt 37 tỷ đồng. Nhận thấy tiềm năng này chưa được phát huy đúng mức, sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW 4, Đảng ủy xã đã chỉ rõ những tồn tại, tập trung chỉ đạo chi bộ và phân công cán bộ đảng viên về tận từng xóm, cụm dân cư nắm bắt tình hình, điều kiện để tham mưu chủ trương, chính sách, vận động các cơ sở tăng cường mở rộng sản xuất. Sau khi có nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy xã về phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN) làng nghề nơi đây như được tiếp thêm sinh khí mới; các thành phần kinh tế được khuyến khích đầu tư, mở rộng mạng lưới sản xuất kinh doanh. Đến nay, thôn Xuân Thiên Hạ đã phát triển trên 10 cơ sở sản xuất mộc mỹ nghệ có quy mô, giải quyết việc làm cho gần 100 lao động, góp phần vào việc đào tạo nghề cho lao động ở địa phương. Ông Võ Văn Cầu, Bí thư Chi bộ thôn Xuân Thiên Hạ cho biết: “Từ việc phát triển được quy mô sản xuất các ngành nghề thủ công mỹ nghệ, chi bộ đã trình Đảng ủy xã ban hành chủ trương thành lập tổ hợp tác sản xuất ngành nghề TTCN, đồng thời đề xuất UBND xã quy hoạch đất và kêu gọi đầu tư hình thành khu dịch vụ - TTCN”. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Hữu Thành cho biết: “Trên cơ sở quy hoạch đó, địa phương sẽ tạo điều kiện, khuyến khích đầu tư theo hướng liên kết, liên doanh, hoặc hình thành các doanh nghiệp tư nhân. Từ đó, từng bước củng cố và phát triển mạnh các ngành nghề truyền thống của địa phương nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh trong lĩnh vực này của xã”. Ông Võ Trinh Thám (hơn 40 năm tuổi Đảng), ở thôn Xuân Thiên Hạ phấn khởi: “Hầu hết những người đứng đầu các cấp, các ngành, chi ủy, chi bộ đã gương mẫu, thực sự cầu thị, chân thành, thẳng thắn kiểm điểm nhận trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nên tạo được niềm tin yêu đối với quần chúng nhân dân”.

Điểm đáng ghi nhận, qua quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI), tập thể và từng cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy Vinh Xuân đều nhận rõ trách nhiệm của mình trước những khuyết điểm, hạn chế. Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch và biện pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, chú trọng công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những điều đảng viên không được làm đến tận mỗi cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Đồng thời, chấp hành tốt quy chế làm việc của cơ quan, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong mối quan hệ với cấp ủy, tập thể lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể. Đồng chí Nguyễn Thiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Vang nhận định: Các giải pháp mà Đảng uỷ Vinh Xuân đã tiến hành vừa có tính toàn diện, trọng tâm, trọng điểm, vừa mang tính đột phá, đảm bảo giải quyết căn bản những vấn đề trước mắt và lâu dài. Nhờ đó, đã nâng cao nhận thức, củng cố tinh thần đoàn kết, tạo động lực, nguồn sức mạnh mới trong toàn Đảng bộ và quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo ở địa phương.

Thực tế cho thấy, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI), Đảng bộ Vinh Xuân đã tăng cường phát huy dân chủ, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền địa phương cơ sở trong mọi nhiệm vụ; hệ thống chính trị ở địa phương được kiện toàn và hoạt động hiệu quả hơn. Những kết quả bước đầu mà Đảng bộ Vinh Xuân đạt được đã góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, thể hiện rõ sự thống nhất cao trong Đảng, tăng cường đoàn kết, mối quan hệ với nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP