Đời sống Đời sống

21/02/2014 - 11:08

Những chuyển biến tích cực

TTH -
Anh Lê Đức Hy - Trưởng phòng Truyền thông dân số - Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) tỉnh nhận định, thành công lớn nhất trong công tác truyền thông dân số ở địa phương là sự phối, kết hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể trên tinh thần cộng đồng, trách nhiệm.

Hàng năm, các ban, ngành đoàn thể của tỉnh thường xuyên phối hợp với đơn vị chức năng triển khai nhiều hoạt động như tập huấn, hội thảo, diễn đàn, hội nghị tuyên truyền DS-KHHGĐ đến mọi đối tượng.

Ra quân chiến dịch truyền thông dân số ở vùng biển, ven phá

Năm 2014, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh phối hợp các tổ chức, ban, ngành đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, góp phần giảm sinh và giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; nâng cao chất lượng dân số, đồng thời kiểm soát và giảm mất cân bằng giới tính khi sinh với các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra: quy mô dân số 1.140.500 người, mức giảm sinh 0,2%0, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,1%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm từ 0,5-1%; tỷ lệ giới tính khi sinh 112,9 nam/100 nữ.

Ở tuyến huyện, xã, công tác truyền thông được đội ngũ cán bộ chuyên trách, công tác viên dân số và các đoàn thể như Hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu Chiến binh... tập trung đẩy mạnh các đợt chiến dịch truyền thông dân số đến vùng sâu, vùng xa. Từ việc cấp phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu tạo hiệu ứng truyền thông về dân số; cán bộ chuyên trách, cộng tác viên, đội thông tin tuyên truyền dân số lưu động ở vùng biển đầm phá còn thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, vừa tuyên truyền vận động, tư vấn, giải bày những chuyện thầm kín và cung cấp phương tiện tránh thai - KHHGĐ đến mọi đối tượng người dân.

Gần đây, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã chú trọng xây dựng kế hoạch phối hợp cùng các đơn vị truyền thông đại chúng, như Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Thừa Thiên Huế... góp phần cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức cho các nhóm đối tượng khác nhau trong việc thực hiện tốt chính sách DS- KHHGĐ.
 
Vào các dịp kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11/7), ngày Dân số Việt Nam (26/12) và các sự kiện liên quan, nhiều diễn đàn truyền hình, các hội nghị, hội thảo nhằm cung cấp những thông tin cần thiết đến cán bộ ban ngành, lãnh đạo về công tác DS - KHHGĐ. Qua đó, tạo được sự cam kết, ủng hộ của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp và những người có uy tín trong cộng đồng. Hầu hết các cấp ủy Đảng, chính quyền đến nay đã xác định tầm quan trọng của công tác DS - KHHGĐ đối với việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhiều nơi đã ban hành nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch... thực hiện công tác dân số phù hợp thực tế cho đơn vị mình. Một số địa phương tuy còn nhiều khó khăn, nhưng đã đầu tư thêm nguồn lực cho công tác DS - KHHGĐ để triển khai các đợt chiến dịch truyền thông, khen thưởng các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ.
 
Từ công tác truyền thông dân số, đến nay, trên địa bàn đã xây dựng nhiều hoạt động, các CLB gia đình hạnh phúc, mô hình giảm tỷ lệ sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3+... được Trung ương đánh giá cao. Điển hình như, mô hình: “Đưa chính sách dân số vào hương ước, quy ước”, “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” lồng ghép vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... phủ sóng ở các xã, phường, thị trấn.
 
Bác sĩ Hoàng Thị Tâm, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh khẳng định: “Công tác truyền thông dân số gần đây đã góp phần tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân trong việc thực hiện KHHGĐ và chăm sóc SKSS. Cơ bản đã vận động toàn xã hội chấp nhận và thực hiện mỗi cặp vợ chồng có một đến hai con. Các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có hiểu biết chung về các biện pháp tránh thai hiện đại khá cao, tăng từ 59,3 % (năm 2000) lên 71,5% vào cuối năm 2013; tỷ lệ sinh con thứ 3+ còn 16%.. Công tác giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, giới và giới tính trong và ngoài nhà trường cho vị thành niên, thanh niên bước đầu giúp nâng cao hiểu biết và hành vi đúng đắn trong quan hệ tình bạn, tình yêu, tình dục lành mạnh an toàn...”.
 
“Thành quả trên là một dấu ấn của công tác truyền thông trong lĩnh vực DS-KHHGĐ tỉnh. Đó cũng là một thành công, tạo niềm vui để giúp cho lĩnh vực DS - KHHGĐ trên địa bàn tiếp tục thực hiện những thắng lợi mới trong thời gian đến” - bác sĩ Hoàng Thị Tâm nói.

Khánh Quan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP