04/12/2015 - 18:22

Những giải pháp tiết kiệm năng lượng

TTH - Sáng 4/12, Sở Công thương phối hợp với Công ty TNHH Năng lượng Xanh- Giải pháp tiết kiệm tổ chức hội thảo những giải pháp tiết kiệm năng lượng (TKNL) và đề xuất dự án TKNL điện hệ thống chiếu sáng công cộng.

Tại hội thảo, Công ty TNHH Năng lượng Xanh- Giải pháp tiết kiệm giới thiệu dự án TKNL điện hệ thống chiếu sáng công cộng; hiệu quả của TKNL đối với cá nhân, hộ gia đình là giảm chi phí sinh hoạt hàng tháng về điện, gas hoặc dầu; đối với các tổ chức và DN, gồm giảm chi phí về năng lượng, vận hành- bảo trì và thay thế, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tạo môi trường làm việc thân thiện, nâng cao hình ảnh “xanh- sạch” của tổ chức và nâng cao giá trị của sản phẩm và dịch vụ khi thực hiện các tiêu chuẩn xanh. Qua đó, các giải pháp TKNL điện hệ thống chiếu sáng công cộng đưa ra nhằm gia tăng chất lượng chiếu sáng, nhưng vẫn giảm điện năng tiêu thụ, bảo đảm tiết kiệm điện; giảm lượng khí thải nhà kính gây ô nhiễm môi trường, xây dựng hình ảnh “xanh- sạch- văn minh” cho tổ chức và các địa phương góp phần tôn tạo diện mạo và mỹ quan đô thị. 

THANH HƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP