30/06/2015 - 05:27

Những kỳ vọng

TTH - Trước thềm Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 – 2020), nhóm PV đã có cuộc trao đổi với một số cán bộ chủ chốt TP. Huế về những kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới.

* Ông Phan Nam, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo TP Huế:

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
Bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của ngành, rất mong Đảng bộ TP Huế tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt để ngành Giáo dục – đào tạo thành phố không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới; tạo điều kiện phát triển về cơ sở vật chất dạy và học.
Từ nay đến năm 2020, Phòng Giáo dục – Đào tạo TP Huế sẽ bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, tập trung xây dựng ngành Giáo dục – đào tạo thành phố ngày càng phát triển. Trong đó, những vấn đề quan tâm nhất hiện nay là chăm lo giáo dục đạo đức học sinh; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học và dạy ngoại ngữ, tin học của đội ngũ nhà giáo và học sinh; tập trung các nguồn lực đầu tư để hoàn thiện cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp dạy và học; tham mưu các cấp có chính sách phù hợp để phát triển giáo dục – đào tạo; nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo của Đảng và hệ thống chính trị trong trường học.
Minh Khuê (ghi)
* Ông Đồng Sĩ Toàn, Trưởng phòng Kinh tế TP Huế:
Cần phân cấp mạnh hơn
Trong những năm tới, TP Huế sẽ tập trung phát triển các ngành công nghiệp sạch, kỹ thuật cao, tạo mối liên hệ chặt chẽ với các ngành dịch vụ, thương mại và du lịch trên địa bàn, xem đây là biện pháp quảng bá, nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường trong nước và xuất khẩu. Xây dựng và hỗ trợ phát triển một số sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ lực có sức cạnh tranh và phát triển ổn định; đồng thời có chính sách hỗ trợ để thúc đẩy phát triển các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp truyền thống.
Để đưa nền kinh tế tiếp tục phát triển, nâng cao đời sống cho người dân, theo tôi, cần tiếp tục phát triển hạ tầng thương mại – dịch vụ. Về nông nghiệp, cần phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả và bền vững, đảm bảo môi trường sinh thái. Để nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chính quyền đô thị, thành phố cần tiếp tục mạnh dạn kiến nghị tỉnh phân cấp mạnh hơn sao cho xứng tầm là thành phố hạt nhân, là đầu tàu trong phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh .
Cẩm Nhung (ghi)
* Ông Trần Văn Tiển, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Huế:
Hoàn thiện các quy định về thực hiện nếp sống văn minh đô thị
Thành uỷ Huế đã ban hành Nghị quyết 07 về “Tăng cường xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn TP Huế”. Việc triển khai đề án những năm qua có những chuyển biến tích cực, bộ mặt đô thị Huế ngày càng khang trang, sạch đẹp.
 Để tạo chuyển biến cơ bản trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thời gian tới cần có sự chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp tham gia của UBMT, các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội. Công tác tuyên truyền, giáo dục cần được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.
Nội dung của đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị là sự tuân thủ của công dân đối với mọi quy định về văn hóa, văn minh trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đô thị. Do vậy, cần phải điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện các quy định về thực hiện nếp sống văn minh đô thị và xây dựng tuyến phố văn minh, xây dựng bộ tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong giai đoạn 2015 – 2020 nhằm hướng dẫn và điều chỉnh hành vi của công dân.
Hoài Phong (ghi)
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP