01/04/2019 - 14:44

Những quy định, chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2019

Quy định mới về tuyển sinh đại học, tăng lệ phí trước bạ vưới xe bán tải, người từ 15 tuổi được chơi họ… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 4/2019.

Sẽ tăng lệ phí trước bạ với xe bán tải

Cha mẹ có quyền đổi tên cho con nuôi

Từ 25/4, Nghị định 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi sẽ chính thức có hiệu lực. Theo nghị định mới, cha mẹ nuôi được yêu cầu cơ quan đăng ký hộ tịch thay đổi họ, tên đệm và tên của con nuôi; trường hợp con đủ 9 tuổi trở lên, phải được sự đồng ý của con.

Nghị định cũng quy định khi hỗ trợ bằng tiền cho trại trẻ mồ côi, phải thực hiện thông qua tài khoản của trại. Các tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cơ sở nuôi dưỡng cho trẻ em làm con nuôi bằng việc hỗ trợ và ngược lại, cơ sở nuôi dưỡng cũng không được cam kết cho trẻ em làm con nuôi vì đã nhận hỗ trợ nhân đạo. Các tổ chức con nuôi nước ngoài cũng phải báo cáo các khoản hỗ trợ nhân đạo 6 tháng/lần cho Cục Con nuôi.

Lãi suất chơi họ không quá 20%/năm

Nghị định 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 5/4 quy định thỏa thuận về dây họ bắt buộc phải được lập thành văn bản, thay vì có thể được thỏa thuận bằng lời nói. Trẻ em từ 15 tuổi nếu sở hữu tài sản riêng cũng có thể trở trở thành thành viên của dây họ; trường hợp dùng bất động sản, động sản góp họ cần sự đồng ý của người đại diện.

Cũng theo nghị định, lãi suất khi chơi họ có lãi không được vượt quá 20%/năm.

Quy định mới về tuyển sinh đại học

Từ 12/4, Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đã bổ sung một số quy định mới liên quan đến việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh ĐH chính quy sẽ có hiệu lực.

Theo quy định mới, các ngành đào tạo mới được mở trong năm tuyển sinh, chỉ tiêu được xác định không quá 30% năng lực đào tạo của ngành; trường đại học trong 3 năm liền kề không vi phạm quy định về tuyển sinh, có tỉ lệ 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm/năm trở lên thì được tăng thêm chỉ tiêu tối đa 10% so với năm trước liền kề; nếu có sinh viên bị sàng lọc thì sau khi xác định chỉ tiêu nêu trên, còn được xác định chỉ tiêu tăng thêm không quá 25% số trung bình cộng của sinh viên bị sàng lọc trong 4 năm trước liền kề.

Ngoài ra, Quy chế tuyển sinh ĐH 2019 đã chính thức được ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, áp dụng từ ngày 15/4.

Tăng lệ phí trước bạ với xe bán tải

Có hiệu lực từ ngày 10/4, Nghị định 20/2019 sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016 về tính lệ phí trước bạ đã thay đổi cách tính loại lệ phí này với xe tải, xe ô tô, xe máy đã qua sử dụng.

Cụ thể, những loại xe 5 chỗ ngồi trở xuống, có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1.500 kg, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu sẽ bằng 60% mức lệ phí trước bạ của ôtô con. Trong khi đó, lê phí trước bạ với xe chở người dưới 9 chỗ người đang ở mức 10 – 15% nên phí trước bạ sẽ tăng từ 2% hiện nay lên 6 – 9%.

Nghị định 20/2019 cũng đưa ra quy định mới về lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy đã qua sử dụng (không áp dụng cho các phương tiện đã qua sử dụng được nhập khẩu).

Tiêu chuẩn mới của chợ đầu mối, chợ nông lâm thủy sản

Ngày 01/04, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản ban hành theo Thông tư 11/2018/TT-BNNPTNT sẽ có hiệu lực. Theo quy chuẩn, các chợ phải tách biệt với môi trường ô nhiễn, cách khu xử lý chất thải ít nhất 500m; cách kho xăng dầu tối thiểu 80m…

Ngoài ra, chợ phải thực hiện các hoạt động sơ chế, bảo quản, tập kết, mua bán các sản phẩm; bao gồm quầy hàng, sạp hàng, kiot, cửa hàng được bố trí cố định trong phạm vi chợ theo thiết kế xây dựng và có diện tích quy chuẩn tối thiểu 3m2.

Theo Tiền phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP