27/04/2016 - 11:01

Những quy định trùng lắp của Bộ luật hình sự cần chỉnh sửa

TTH.VN - Bộ luật hình sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 và được Chủ tịch nước ban hành lệnh số 33/2015/L-CTN công bố ngày 09 tháng 12 năm 2015, có hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2016, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản Bộ luật hình sự, trong lúc nghiên cứu chúng tôi phát hiện có những quy định trùng lắp như sau:

Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a)…; b)…; c)…; d)…;  đ)…; e)…; g)…; h)…; i)…;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a)…; b)…; c)…; d)…; đ)…; e)…; g)…;

h) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a)…; b)…;

c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;

Điều 250. Tội vận chuyển trái phép chất ma túy

1. Người nào vận chuyển trái phép chất ma túy không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a)…; b)…; c)…;

d) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;

2. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a)…; b)…; c)…; d)…; đ)…; e)…; g)…; h)…;

i) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;...

Điều 252. Tội chiếm đoạt chất ma túy

1. Người nào chiếm đoạt chất ma túy dưới bất cứ hình thức nào thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a)…; b)…; c)…;

d) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;

2. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a)…; b)…; c)…; d)…; đ)…; e)…; g)…;

h) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;

Ba điều luật được trích dẫn trên đều có sự trùng lắp về khối lượng phạm tội, chắc chắn đây là một sự nhầm lẫn do chủ quan không biết từ giai đoạn nào trong quá trình xây dựng các điều luật, chứ nhất thiết không thể là ý của những nhà thiết kế điều luật. Theo nguyên tắc định khung hình phạt thì trong một điều luật, không thể có khối lượng phạm tội giống nhau lại được định khung hình phạt khác nhau.

Dẫu sao, Bộ luật đã được Quốc hội thông qua, Chủ tịch nước đã công bố, Bộ luật đã được nhiều nhà xuất bản ấn hành và phát hành rộng rãi, các cấp chính quyền đã tuyên truyền rộng rãi về bộ luật, tuy nhiên, trong lúc Bộ luật chưa được thi hành, chúng tôi kiến nghị cấp có thẩm quyền, các nhà lập pháp, tham gia lập pháp khẩn trương bàn thảo, xem xét, báo cáo Quốc hội để có biện pháp khắc phục, tránh cho cơ quan chấp pháp khỏi lúng túng khi thực thi các điều luật nói trên.

Hồ Viết Tư

PGĐ Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP