Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

01/05/2018 - 08:17

Những thay đổi cơ bản về lương của cán bộ, công chức, viên chức được áp dụng từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được điều chỉnh tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng (tăng 90.000 đồng/tháng).

Nội dung trên được áp dụng theo Nghị định về quy định mức lượng cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Nghị quyết 49/2017/QH về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 

Giải đáp chính sách thuế cho người nộp thuế tại văn phòng Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Sau khi áp dụng mức lương cơ sở mới dành cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì mức đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) và Bảo hiểm xã hội (BHXH) của những đối tượng trên cũng được điều chỉnh tăng theo.

Theo đó, số tiền đóng BHYT, BHXH có một số thay đổi như sau để phù hợp với mức lương cơ sở mới nêu trên như: mức đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 4,5% = 62.550 đồng/tháng.

Số tiền đóng BHYT đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4,5%.

Số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng.

Số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.

Sồ tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP