Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

30/04/2021 - 06:45

Niềm tin & hy vọng

TTH - Những thành tựu phát triển đất nước, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống tham nhũng đạt được trong nhiệm kỳ khóa XII của Đảng đã phục hồi, khơi dậy niềm tin, khát vọng của cả dân tộc.

Công tác nhân sự Đại hội XIII liên quan đến vận mệnh của Đảng và tiền đồ phát triển của đất nước (Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII). Ảnh: dangcongsan.vn

 

Ra khỏi nguy cơ khủng hoảng 

Cuối nhiệm kỳ khóa XI, tiêu cực của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong bộ máy, trong các doanh nghiệp Nhà nước bộc lộ làm cho lòng tin của Nhân dân sụt giảm.

Đất nước đứng trước bối cảnh quốc tế phức tạp, nếu không chấn chỉnh kịp thời các vấn đề bên trong, để lòng tin của Nhân dân tiếp tục sụt giảm thì đất nước sẽ đứng trước bờ vực.

Trong nhiệm kỳ khóa XII, Đảng đã nhanh chóng xoay chuyển tình thế, bắt đầu bằng công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, dần lấy lại lòng tin của Nhân dân. Bộ máy Đảng, Nhà nước từng bước vững mạnh trở lại. Kinh tế vĩ mô được cải thiện, xã hội phát triển theo hướng tích cực, lành mạnh. Đặc biệt là trước thách thức của đại dịch COVID-19 bùng phát bất ngờ trong năm cuối nhiệm kỳ, Chính phủ và cả hệ thống chính trị đã ứng phó kịp thời, kiên quyết và hiệu quả, kiểm soát được tình hình, giữ vững được sự ổn định xã hội.

Khóa XII đặt nền móng, tạo được cơ sở thuận lợi cho các chuyển biến tích cực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Tuy nhiên, chúng ta tuyệt đối không vì vậy mà tự mãn, chủ quan. Nhiệm vụ đặt nặng lên nhiệm kỳ Đại hội XIII là tiếp tục củng cố, phát huy những thành tựu đó lên một tầm cấp cao hơn.

Công tác kiện toàn nhân sự Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ được triển khai ngay, đồng thời với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp được chuẩn bị tích cực. Ngay sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII, việc kiện toàn tổ chức và nhân sự được tiến hành khẩn trương và hoàn tất chỉ trong ba tháng (gồm cả thời gian nghỉ Tết Nguyên đán). Đảng đã phân công xong nhiệm vụ cho các thành viên Bộ Chính trị, kiện toàn Ban Bí thư. Quốc hội đã nhanh chóng bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt: Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội là các thiết chế quan trọng nhất. Trước đây, việc bầu lại Quốc hội tiến hành khá lâu sau Đại hội Đảng rồi mới kiện toàn bộ máy Nhà nước nên xuất hiện tâm lý “chùng lại”, chờ đợi. Đến nay điều đó đã được khắc phục. Bộ máy mới với nhiều nhân tố mới, năng động, được kiện toàn, sẵn sàng bắt tay vào công việc bộn bề của nhiệm kỳ mới.

Hiệu quả công việc sẽ xác nhận những lời hứa

Dù đã đạt được những thành tựu nhưng chưa thể nói rằng đã khắc phục được hết các khuyết, nhược điểm. Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng để sửa chữa những gì hư hỏng của bộ máy và con người vẫn còn những nhiệm vụ nặng nề. Hiện tượng cán bộ thoái hóa, vi phạm quyền làm chủ của Nhân dân vẫn còn xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều cơ quan, đơn vị.

Nhận xét chung về đội ngũ nhân sự mới được Ban Chấp hành Trung ương thông qua, Bộ Chính trị phân công, được Quốc hội bầu và phê chuẩn vào các vị trí quan trọng là: Đều đã được đào tạo bài bản, có quá trình luân chuyển, trải nghiệm và rèn luyện qua nhiều vị trí công tác, có điều kiện tích lũy kinh nghiệm. Nhiều người đã thể hiện được phẩm chất, tư cách, tính cách năng nổ, sáng tạo, quyết đoán, và cũng đã có nhiều đóng góp trong quá trình công tác ở địa phương cũng như sau này ở Trung ương.

Những thay đổi về nhân sự lãnh đạo Đảng ở cấp cao nhất tại Đại hội XIII và nhân sự sau kỳ họp Quốc hội vừa qua đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của Nhân dân. Nhân dân mong những lãnh đạo mới được bổ nhiệm sẽ thể hiện trình độ, trí tuệ, năng lực và cả bản lĩnh lãnh đạo của mình trong từng công việc cụ thể mình phụ trách. Sự trông mong chờ đợi và tất nhiên cả sự bình luận, đánh giá nhiều chiều cũng là điều dễ hiểu. Nhân dân, Tổ quốc mong đợi, đòi hỏi ở các cá nhân lãnh đạo những kết quả cụ thể trong công việc và chỉ hiệu quả công việc mới xác thực những lời hứa.

Trăn trở và tin tưởng vào nhiệm kỳ mới

Đã qua 35 năm đổi mới, Đảng đã tổng kết và ghi nhận những trưởng thành về cả nhận thức và phương pháp, cách thức lãnh đạo. Chúng ta trải qua nhiều vấp váp, sai lầm, đã sửa chữa và cũng có nhiều kinh nghiệm thành công.

Nhiệm kỳ mới là thời gian đã chín muồi để đúc rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng phải trả lời một cách thuyết phục những câu hỏi ở tầm vĩ mô: Đảng lãnh đạo kinh tế thế nào là đúng? Lãnh đạo như thế nào để chỉ ra được những hướng đi đúng, ngăn chặn kịp thời được những sai lầm, lệch lạc, trì trệ…? Đảng lãnh đạo như thế nào để bảo đảm cơ quan hoạt động đúng chức năng và thẩm quyền, để Đảng không “làm thay” Nhà nước, tuân thủ nghiêm túc Hiến pháp, pháp luật, nghiêm túc đặt mình trong sự giám sát của Nhân dân?...

Bối cảnh thế giới và tình hình trong nước biến đổi, vận động không ngừng, buộc Đảng phải liên tục đổi mới. Những thành tựu đã có và quyết tâm mới của Đảng tạo tiền đề cho niềm tin và hy vọng ở tương lai

TS. NGÔ VƯƠNG ANH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP