Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

24/07/2016 - 17:45

Nợ bảo hiểm trên 118 tỷ đồng

TTH - Tính đến đầu tháng 7/2016, toàn tỉnh có 458 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn với số tiền trên 118 tỷ đồng, trong đó có gần 20 doanh nghiệp nợ từ 1 đến hơn 4 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Xuân Tiếu, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, tình trạng nợ bảo hiểm nói trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, BHXH tỉnh đã nhiều lần gửi văn bản thông báo và tiến hành kiểm tra lập biên bản yêu cầu đơn vị nộp nhưng tình trạng nợ vẫn còn kéo dài; trong đó, có nhiều đơn vị phát triển ổn định nhưng cố tình chây ì để chiếm dụng vốn.

GIA BẢO

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP