06/08/2018 - 08:57

Nợ bảo hiểm xã hội trên 125 tỷ đồng

TTH - Tính đến cuối tháng 7/2018, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) trên 125 tỷ đồng.

Nguyên nhân do doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ và cố tình chiếm dụng quỹ BHXH. Tình trạng trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng quỹ BHXH, bảo hiểm y tế của các chủ sử dụng lao động còn diễn ra khá phổ biến. Nhiều hồ sơ được hoàn tất để chuyển sang tổ chức công đoàn để tiến hành các bước khởi kiện nhưng vướng mắc về pháp lý, một số quy định của pháp luật còn bất cập...

BHXH tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp đôn đốc thu nợ, giảm nợ; chú trọng công tác thanh tra kiểm tra; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý và sử dụng quỹ khám chữa bệnh có hiệu quả.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP