27/08/2015 - 10:38

Nỗ lực bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống ở A Lưới

TTH - Cùng với những thành tựu về kinh tế, công tác bảo tồn các giá trị văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số đã được huyện A Lưới chú trọng.

Chú trọng bảo tồn các loại hình văn hoá

Để bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, UBND huyện triển khai công tác sưu tập, đánh giá giá trị và thí điểm trưng bày các hiện vật văn hóa vật thể của các dân tộc thiểu số (DTTS); phục dựng các kiểu kiến trúc nhà cộng đồng, nhà dài truyền thống. Cụ thể, huyện đã triển khai phục dựng lại 15 nhà rông truyền thống của dân tộc Tà Ôi, 3 nhà gươl của dân tộc Ka Tu, 1 nhà moong của dân tộc Pa Cô... Các ngành nghề dệt Zèng và thủ công mỹ nghệ truyền thống cũng được quan tâm bảo tồn và phát huy. Đến nay, đã được tổ chức 170 đợt triển lãm nghề dệt Zèng phục vụ du khách tham quan và các dịp lễ lớn.
A Lưới cũng đã chú trọng bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể. Các lễ hội truyền thống Ariêu Caar, Ariêu Piing, Ariêu Aza... được phục dựng khá nguyên vẹn. Các thể loại dân ca, dân vũ, nhạc cụ của các dân tộc thiểu số được sưu tầm, bảo tồn và hòa nhập cùng phát triển. Huyện cũng đã duy trì lớp học ngôn ngữ Pa Cô – Tà Ôi dạy kết hợp với tiếng Việt cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giáo viên vùng sâu, vùng xa; xây dựng và thực hiện hiệu quả đề tài dịch 20 ca khúc hát về Đảng, Bác Hồ, hát về quê hương A Lưới từ lời Việt sang lời Pa Cô để tuyên truyền, bảo tồn ngôn ngữ các dân tộc cho thế hệ trẻ.
 
Phát huy vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc
Hiện tại, phong trào văn hóa dân gian đang được A Lưới phát huy rộng khắp ở các làng, thôn, tổ dân phố. Tiêu biểu là các câu lạc bộ văn nghệ dân gian làng Việt Tiến, xã Hồng Kim; làng du lịch cộng đồng A Hưa, xã Nhâm; làng AKa – Achi, xã A Roàng... Đây là những địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá cộng đồng phục vụ du khách đến tham quan du lịch. Trong các dịp lễ hội, những món ăn truyền thống cũng được bà con chế biến đúng theo bản sắc riêng để tiếp đãi du khách với mục đích quảng bá văn hóa ẩm thực của vùng cao A Lưới.
A Lưới đang huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn và phát huy những bản sắc riêng có của đồng bào các DTTS, góp phần để văn hoá vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, huyện tích cực vận động 100% đồng bào DTTS sử dụng trang phục truyền thống trong những ngày lễ hội. Tiến hành đề nghị công nhận lễ hội Ariêu Aza - lễ mừng lúa mới (tết truyền thống của đồng bào dân tộc) là di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia. Tiếp tục nghiên cứu, biên soạn và xuất bản chữ viết, tục ngữ, ca dao, các làn điệu dân ca, dân vũ, truyện cổ... của các DTTS. Có chính sách phát huy vai trò các nghệ nhân trong công tác sưu tầm, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá. Tập trung lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, huy động các nguồn lực nhằm xã hội hoá việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tu bổ, bảo tồn di tích và các hoạt động văn hoá, tiến đến tổ chức các lễ hội Ariêu Aza định kỳ mỗi năm 1 lần, Ariêu Caar (lễ hội đoàn kết giữa các làng) 5 năm một lần... góp phần đưa các lễ hội này trở thành các sản phẩm du lịch. Đồng thời, huyện sẽ phối hợp cùng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng bộ chỉ số phát triển các DTTS đến năm 2020 và thống kê các di sản văn hoá tiêu biểu các DTTS trên địa bàn toàn huyện. Kết hợp công tác bảo tồn các giá trị văn hoá với phát triển ngành nghề thủ công truyền thống và du lịch cộng đồng để tiếp tục giảm nghèo bền vững cho đồng bào các DTTS ở A Lưới.

Nguyễn Mạnh Hùng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP