Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

14/12/2012 - 14:09

Nỗ lực trong phòng, chống tham nhũng

TTH - “Công tác phòng, chống tham nhũng (P,CTN) tại địa phương - Thực trạng và giải pháp” là chủ đề của cuộc đối thoại về P,CTN lần thứ 11, do Ban Chỉ đạo T.Ư về P,CTN và Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức mới đây tại Hà Nội được dư luận xã hội hết sức quan tâm. Bởi, đây là lần đầu tiên vấn đề này được chọn làm chủ đề đối thoại. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước Việt Nam coi P,CTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội mà các vấn đề tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trở thành biện pháp P,CTN được Chính phủ tập trung đẩy mạnh thực hiện.

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, đề cập đến công tác đấu tranh P,CTN tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu khẳng định: Năm 2012, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm tích cực triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về P,CTN gắn với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, cũng như công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, thu nhập cá nhân; xây dựng và ban hành các văn bản phục vụ công tác P,CTN. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác P, CTN từng bước được nâng lên. Công tác thanh, kiểm tra được tăng cường, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm và phòng ngừa tham nhũng phát sinh. Tuy nhiên, công tác P,CTN còn khó khăn và tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tác phòng ngừa và công khai minh bạch trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng ở một số nơi chưa thực hiện tốt; công tác tự kiểm tra nội bộ từng cơ quan, đơn vị để phát hiện hành vi tham nhũng vẫn còn yếu; tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ, công chức trong quan hệ giao dịch hành chính vẫn còn, gây bức xúc cho tổ chức và nhân dân; hành vi tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra còn hạn chế...

Ngày nay, tham nhũng trở thành thách thức toàn cầu, không phân biệt khu vực địa lý, chế độ chính trị hay trình độ phát triển. Vì thế, đây là cuộc chiến lâu dài và cần sự hợp tác của các quốc gia. Trong nỗ lực chung của cả nước với công tác đấu tranh P,CTN, sắp đến, các cơ quan, đơn vị địa phương khác cũng như ở Thừa Thiên Huế có nhiệm vụ tiếp tục thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch trong hoạt động; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung rà soát, sửa đổi bổ sung, đơn giản hóa thủ tục này trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Mặt khác, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc và vụ án tham nhũng.

Vĩnh Cự

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP