Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

02/06/2011 - 10:07

Nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất?

TTH - * Năm 1992, tôi nhận chuyển nhượng của vợ chồng ông Nguyễn Văn Hóa 400m2 đất tại Quảng Điền. Năm 2006, gia đình tôi kê khai đăng ký làm giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) và đã được cơ quan có thẩm quyền ký cấp GCN QSDĐ. Tuy nhiên, đến ngày 14/2/2011, tôi nhận được thông báo của cơ quan chức năng yêu cầu nộp lệ phí trước bạ (LPTB); đồng thời, yêu cầu ông Nguyễn Văn Hóa nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì lúc đó tôi mới được nhận GCN QSDĐ. Vậy, xin hỏi việc yêu cầu nộp thuế như vậy đúng không? (Nguyễn Văn Toàn, ở Huế).

- ThS. LS Nguyễn Văn Phước, Trưởng Văn phòng Luật sư Huế: Thứ nhất, theo quy định tại điều 1, Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về LPTB (có hiệu lực từ 1/1/2000) thì tài sản là nhà đất phải chịu LPTB khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Theo điều 2, nghị định này, khi ông đăng ký cấp GCN QSDĐ vào thời điểm 2006 thì về nghĩa vụ nộp LPTB, ông phải nộp trước khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (trừ các trường hợp được miễn theo quy định tại điều 3, nghị định nói trên). Theo thông tin mà ông cung cấp thì trường hợp của ông không được miễn nộp LPTB; nên việc cơ quan thuế yêu cầu ông nộp LPTB là phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó, ông cần phải thực hiện nghĩa vụ nộp LPTB theo quy định của pháp luật mới được nhận GCN QSDĐ.

Thứ hai, đối với trường hợp cơ quan thuế thông báo yêu cầu ông Nguyễn Văn Hóa nộp thuế TNCN, theo quy định của pháp luật thì vào thời điểm đó chưa có quy định về việc nộp thuế này khi chuyển nhượng đất. Từ ngày 1/7/1994, Luật Thuế chuyển QSDĐ có hiệu lực pháp luật thì mới có quy định về việc nộp thuế chuyển QSDĐ (từ 1/1/2009, Luật Thuế TNCN có hiệu lực thì thuế đối với trường hợp cá nhân chuyển nhượng nhà đất gọi là thuế TNCN). Do đó, nếu ông Nguyễn Văn Hóa chuyển nhượng nhà đất cho ông từ thời điểm 1/7/1994 trở về sau thì mới phải nộp thuế chuyển QSDĐ (tức thuế TNCN).
Trường hợp mà ông nêu, theo nội dung các công văn 2655/TCT-TNCN ngày 20/7/2010 và 3492/TCT-CS ngày 10/9/2010 của tổng cục Thuế hướng dẫn thì người sử dụng đất, do nhận chuyển nhượng trước ngày 1/7/1994, thì áp dụng các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm trước 1/7/1994. Như vậy, nếu thời điểm ông Nguyễn Văn Hóa chuyển nhượng nhà đất cho ông là 1992, thời điểm này chưa có quy định thu thuế chuyển QSDĐ nên ông Hóa không phải nộp thuế TNCN.
Bùi Vĩnh (ghi)
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP