26/08/2015 - 06:59

Nợ xấu ở VBSP Phú Lộc giảm 144 triệu đồng

TTH - Ngày 25/8, Đoàn giám sát của UBMTTQVN tỉnh tổ chức giám sát tình hình thực hiện các chương trình tín dụng, chính sách, bảo đảm an sinh xã hội tại Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP) huyện Phú Lộc.

Đến cuối tháng 6/2015, nợ xấu trên địa bàn huyện còn hơn 1 tỷ đồng, chiếm 0,47%, giảm 144 triệu đồng so với cuối 2014. Trong đó, nợ quá hạn 791 triệu đồng, giảm 139 triệu đồng so với cuối năm 2014, nợ khoanh 299 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,13%, giảm 5 triệu đồng so với cuối 2014.

Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả thực hiện các chương trình tín dụng, chính sách, bảo đảm an sinh xã hội của VBSP Phú Lộc. Các chỉ tiêu tăng, giảm theo chiều hướng tích cực, kể cả chỉ tiêu tín dụng và nợ quá hạn. Xây dựng được các mô hình sản xuất hiệu quả, giúp bà con xóa đói giảm nghèo… Đoàn giám sát cũng yêu cầu VBSP Phú Lộc làm rõ các chương trình, chỉ tiêu, như: tỷ lệ số món trả nợ của một số xã trên địa bàn đạt thấp, cho vay tại hội sở phòng giao dịch đạt thấp hơn các kênh hội, việc chồng chéo các đối tượng cho vay thông qua các kênh hội…                                    

Tâm Huệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP