Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

28/05/2022 - 05:26

Nuôi lợn xả thải gây ô nhiễm, doanh nghiệp bị xử phạt

TTH.VN - Xả nước thải gây ô nhiễm môi trường trong quá trình nuôi lợn trang trại, một doanh nghiệp ở Phú Vang bị xử phạt 227 triệu đồng.

Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Bảo Nguyên

UBND tỉnh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty Cổ phần Liên doanh vật liệu xây dựng Bảo Nguyên (gọi tắt là Công ty Bảo Nguyên, trụ sở huyện Phú Vang) do ông Đặng Vân Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương ký ban hành.

Theo đó, trong quá trình quản lý, vận hành dự án xây dựng trang trại chăn nuôi lợn giống siêu nạc tại thôn Diêm Tụ (Phú Gia, Phú Vang), Công ty Bảo Nguyên đã xả nước thải gây ô nhiễm môi trường.

Doanh nghiệp này đã xả nước thải với lưu lượng tại thời điểm lấy mẫu 28,09m3/ngày đêm có chứa các thông số môi trường thông thường vượt QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chăn nuôi vào môi trường. Cụ thể, các chỉ số BOD5 vượt 3,1 lần, tổng Nitơ vượt 2,6 lần, COD vượt 1,6 lần, TSS vượt 1,13 lần.

UBND tỉnh phạt Công ty Bảo Nguyên số tiền 225 triệu đồng. Trong đó, mức phạt 150 triệu đồng đối với thông số BOD5 vượt 3,1 lần so với quy chuẩn kỹ thuật và phạt tăng thêm 50% là 75 triệu đồng đối với các thông số tổng Nitơ vượt 2,6 lần, COD vượt 1,6 lần, TSS vượt 1,13 lần.

Ngoài ra, Công ty Bảo Nguyên còn bị buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Doanh nghiệp này phải rà soát, cải tạo công trình xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định; buộc phải chi trả số kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích hơn 2,5 triệu đồng.

Tổng số tiền Công ty Bảo Nguyên phải nộp là hơn 227 triệu đồng.

Trước đó, sau khi báo chí phản ánh về quá trình chăn nuôi lợn trang trại của Công ty Bảo Nguyên gây ô nhiễm môi trường, UBND huyện Phú Vang đã phối hợp với Sở TM&MT tiến hành kiểm tra đối với trang trại của doanh nghiệp này.

Tại thời điểm kiểm tra cuối tháng 12/2021, trang trại của Công ty Bảo Nguyên đang chăn nuôi hơn 3.100 con lợn. Đoàn kiểm tra xác định khi đi vào hoạt động, trang trại chưa được xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định; chưa bố trí hệ thống thu gom và thoát nước mưa. Hệ thống xử lý nước thải xây dựng chưa đúng với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Sở TM&MT phê duyệt.

Tin, ảnh: Nguyên- Thủy

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP