Biên giới - biển đảo Biên giới - biển đảo

03/06/2020 - 15:34

Ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường

TTH.VN - Ngày 3/6, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường.

Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho công dân Lào sống tại A Lưới

Theo đó, tỉnh tiếp tục khai thác các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế- xã hội vùng trọng tâm miền núi, phù hợp quy hoạch và tạo điều kiện để từng bước nâng cao chất lượng ổn định cuộc sống cho bà con.

Kiên quyết không để dân di cư tự do lấn chiếm mới rừng phòng hộ, rừng tự nhiên; ổn định dân cư trong các phần rừng sản xuất phù hợp quy hoạch, tạo điều kiện cho dân cư ổn định phát triển kinh tế rừng, khai thác có hiệu quả đất lâm nghiệp được giao, góp phần tích cực khôi phục, cải thiện chức năng phòng hộ trên đất được giao sử dụng.

Tiếp tục thực hiện các thủ tục về đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn và cấp các giấy tờ khác cho những trường hợp người di cư tự do và kết hôn không giá thú đã được Chủ tịch nước ký Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam tại địa bàn nơi người di cư tự do, kết hôn không giá thú cư trú.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, UBND tỉnh đưa ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thực hiện an sinh xã hội; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và người đứng đầu, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội…

Được biết, đến nay có 156 nhân khẩu, 40 hộ dân người Lào đã được nhập quốc tịch Việt Nam, đã được Chủ tịch nước ký quyết định và làm lễ công bố cho nhập Quốc tịch Việt Nam.

Tin, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP